VYFARBI SA ! – workshop

VYFARBI SA ! – workshop pre výtvarníkov

Priestory Galérie K-43 v Košiciach, ktoré patria ZUŠ-VO na Kováčskej 43, sa počas prvého septembrového víkendu zaplnili výtvarníkmi z Košíc a okolia,  Rožňavy aj Spišskej Novej Vsi. Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja v spolupráci so ZUŠ-VO pripravilo pre neprofesionálnych výtvarníkov trojdňový workshop, ktorý bol zameraný na osvojenie si rôznych výtvarných a textilných techník. Účastníci uplatnili svoje kreatívne nápady predovšetkým pri technike farebnej a čiernobielej monotypie, maľbe akrylom, ako aj pri tvorbe netkanej textílie. Svoju zručnosť si mali možnosť odskúšať pri točení na hrnčiarskom kruhu. Štrnástim výtvarníčkam z radov stredoškolskej mládeže, ale aj stredného aktívneho veku, sa počas celého víkendu venovali a odovzdávali im svoje rady a skúsenosti odborní lektori: hrnčiar Igor Macák z Košíc, výtvarná pedagogička Janka Homzová zo ZUŠ Kováčska a textilná výtvarníčka Milada Ždrnja z Trenčína. 

Celé podujatie sa nieslo v duchu tvorivej  atmosféry, zážitku z vyskúšania si rôznych techník, ktoré autorky plánujú ďalej uplatniť vo svojej tvorbe, odborného a povzbudivého prístupu lektorov, či  vzniku nových priateľstiev. 

Tie najlepšie diela, ktoré vznikli na podujatí, budú prezentované na výstave, ktorá sa uskutoční na jeseň v Košiciach. 

 


VYFARBI SA ! – workshop pre neprofesionálnych výtvarníkov z Košického kraja sa uskutoční v termíne od 4. – 6.septembra 2020 v Košiciach.

Zámerom podujatia je rozvíjanie talentu a zručnosti v oblasti výtvarnej tvorby, uplatnenie tvorivého prístupu a osvojenie si rôznych techník –  netkaná textília, maľba akrylom, farebná monotypia ale aj práca s hlinou na hrnčiarskom kruhu. Tvorivé aktivity s textilnou výtvarníčkou  Miladou Ždrnja, keramikárom  Igorom Macákom a výtvarnou pedagogičkou Jankou Homzovou sa uskutočnia v priestoroch ZUŠ na Kováčskej a Hrnčiarskej ulici v Košiciach. 

Vzniknuté diela účastníkov budú prezentované na výstave, ktorá sa bude konať na jeseň v Košiciach. 

Organizátorom podujatia je Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja v spolupráci so Základnou umeleckou školou-VO na Kováčskej ulici v Košiciach.

pastedGraphic.pngPodujatie  z verejnych zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

PRIHLÁŠKA