Astronomický výskum na Slovensku v Bezovci

Štvrtok, 1. október 2020

10:00 – Registrácia účastníkov
11:00 – Slávnostné otvorenie zrekonštruovaných priestorov HaP M. R. Štefánika v Hlohovci
12:00 – Obed
13:00 – Prehliadka priestorov HaP M. R. Štefánika v Hlohovci
Porada riaditeľov astronomických subjektov na Slovensku
15:00 – Zahájenie konferencie
15:10 – Konferenčný blok 1
16:30 – Prestávka
17:00 – Konferenčný blok 2
18:00 – Večera
19:00 – Prezentácia výstav a vývesiek
20:00 – Uvítací kokteil


Piatok, 2. október 2020

08:00 – Raňajky
09:00 –  Konferenčný blok 3
10:30 – Prestávka
11:00 – Konferenčný blok 4
13:00 – Obed
14:00 – Konferenčný blok 5
15:30 – Prestávka
16:00 – Konferenčný blok 6
18:30 – Konferenčná večera


Sobota, 3. október 2020

08:00 – Raňajky
09:00 –  Konferenčný blok 7
10:30 – Prestávka
11:00 – Konferenčný blok 8
12:30 – Ukončenie konferencie
13:00 – Obed