AMFO 2020 – virtuálna prehliadka

Regionálna súťaž amatérskej fotografickej tvorby
pre Košice a Košice-okolie

sa prispôsobila súčasnej situácii poznačenej pandémiou koronavírusu. Súťaž pozostávajúca zvyčajne z hodnotenia diel odbornou porotou a výstavou najlepších diel sa tentokrát konala elektronicky. Výsledkom je virtuálna výstava, ktorou sa môžu záujemcovia poprechádzať a vychutnať si výber 100 fotografií s rôznorodou tematikou od všetkých autorov, ktorí sa do súťaže zapojili.

AMFO 2020 – virtuálna prehliadka (na výstave sa pracuje)

Do tohoročnej súťaže sa zapojilo 38 autorov s neuveriteľným počtom takmer 300 fotografií. Okrem zaslania svojich diel v tlačenej forme, prihlásili autori svoje fotografie aj elektronicky. To umožnilo osloviť do poroty aj odborníkov zo zahraničia.  Vo svete online nie je vzdialenosť žiaden problém a tak mohol hodnotiť diela medzinárodný tím zložený z vyspelých fotografov: Cosmin Berghean, Mediaș, /Rumunsko/, Pavol Kočiš AFIAP, Košice /Slovensko/ Lukáš Macek, Žilina /Slovensko/. Zaslané diela sa hodnotili bodovým systémom v jednotlivých vekových skupinách do 16 rokov, od 16 do 21 rokov a nad 21 rokov  ako aj v kategóriách čiernobielej a farebnej fotografii, multimediálnych prezentáciách a cykloch a seriáloch. Najviac prihlásených autorov v počte 19 bolo vo veku nad 21 rokov, v mládežníckej skupine súťažilo 15 autorov a v najnižšom počte sa do súťaže zapojili 4 autori vo veku do 16 rokov.

Ocenené fotografie, s dosiahnutým najvyšším počtom bodov spĺňali umelecké aj technické kritéria, nechýbala im originalita, dostatočne zaujímavý obsah či koncept diela. Porota sa rozhodla udeliť najlepším autorom a ich dielam ceny bez určenia poradia a čestné uznania. Hlavnú cenu súťaže AMFO 2020 obhájil 17 ročný študent Dávid Šipoš s fotografiou Stanica.

Medzi najúspešnejších autorov v najmladšej vekovej skupine patria :
Diana Baňačkai, Klára Čabarová, Diana Tall .

V skupine stredoškolákov a mládeže od 16 do 21 rokov ocenila porota tvorbu :
Petra Baraniča, Lukáša Bičkoša, Adama Bielika, Kristíny Radáčiovej, Natálii Toporkovej, Radovana Vaľuša, Bianky Ézsölovej, Doroty Jedinákovej, Veroniky Lefkovičovej, Dávida Šipoša. 

Kvalitatívne najhodnotnejšie diela s najvyšším počtom prihlásených autorov a diel boli vo vekovej skupine autorov nad 21 rokov. Mnohí z nich patria medzi tých najúspešnejších nielen na súťažiach v rámci Slovenska, ale aj na medzinárodných súťažiach, kde získavajú ocenenia :
Ľubica Kremeňová, Daniel Pastucha, Jozef Fekete, Štefan Lipták, Róbert Parnica, Nicol Urbanová, Ján Šimko, Emília Verbová, Eva Kecseyová.

Do krajského kola súťaže tak postupujú najlepšie ohodnotené diela v celkovom počte 100 čiernobielych a farebných fotografií, 6 cyklov a seriálov a 1 multimediálna prezentácia od 31 autorov. Krajská súťaž a výstava je plánovaná v termíne od 23.7.- 23.8. v Spišskej Novej Vsi, celoštátna sa uskutoční na jeseň v Nitre.

Z dôvodu zatvorenia výstavných priestorov sa slávnostné otvorenie regionálnej súťaže ani samotné vystavenie diel, či rozborový seminár s porotou nemohli uskutočniť. Záujemcom o tento druh umenia sprostredkujeme od 7.mája diela autorov virtuálne na web stránkach www.kcubar.sk a na FB.

Všetkým autorom z Košíc, ale aj z celého Košického kraja želáme v ďalších kolách tejto prestížnej súťaže a výstavy veľa úspechov.

Výsledky 

Postup diel na krajskú súťaž