Staň sa požiarnikom IX.

Staň sa požiarnikom IX. a Literárnej hasičskej súťaže, oboch celoslovenských postupových súťaží sa konalo za prísnych bezpečnostných opatrení len za prítomnosti poroty . Vyhodnotenie oboch súťaží prebehlo 19.3.2020. Víťazné práce boli zaslané na celoslovenské kolo do Bratislavy.

Vernisáž a dovzdávanie cien sa neuskutoční v naplánovanom termíne. Posunieme vernisáž na neskôr, aby sme mohli odovzdať  ceny a  aby si návštevníci hvezdárne mohli pozrieť aj výstavu všetkých prác. O náhradnom termíne vernisáže budeme zúčastnených autorov prác vopred informovať. Informácie zašleme aj do škôl, keď sa obnoví prevádzka škôl a školských zariadení.

Vyhodnotenie celoslovenskej súťaže

Staň sa požiarnikom IX- výtvarná súťaž

https://dposr.sk/index.php/145-mladez-news/mladez-vytvarne-sutaze/2170-vyhodnotenie-17-rocnika-celoslovenskej-sutaze-deti-vo-vytvarnom-prejave

„Ochrana pred požiarmi očami detí – literárna súťaž

Vyhodnotenie

Staň sa požiarnikom IX- výtvarná súťaž

„Ochrana pred požiarmi očami detí – literárna súťaž

Petra Meszárosová – Veľký sen.  2. miesto na celoslovenskej súťaži v Kategória A – 3


DPO SR každoročne organizuje výtvarnú a literárnu celoslovenskú postupovú súťaž.  Hvezdáreň Medzev v spolupráci s komisiou prevencie Územnej organizácie DPO Košice – okolie organizuje v oboch súťažiach regionálne kolo. Víťazné práce postupujú do Bratislavy na celoslovenské hodnotenie. Výtvarná súťaž má v tomto ročníku tému: Záchrana osôb z vodnej hladiny. Hvezdáreň Medzev organizuje regionálne kolo pod názvom: Staň sa požiarnikom už deviaty rok. Takými podujatiami prispievame k prevencii a výchove detí a mládeže proti vzniku požiarov. Tešíme sa na Vás.