Miroslav KOTORA – V ZAJATÍ FARIEB

V priestoroch Wojewódzkeho Domu Kultury v Rzeszowe (WDK) bola dńa 2.3. 2020 slávnostne otvorená výstava obrazov Miroslava Kotoru z Kostoľan nad Hornádom (Košice-okolie). Podujatie  sa uskutočnilo v rámci reciprocity a spolupráce dvoch kultúrnych organizácií s krajskou pôsobnosťou : Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria (KCUBaR)  a WDK v Rzeszowe. Výstavu otvoril riaditeľ WDK Marek Jastrzębski, riaditeľ KCUBaR Michal Kupec a starosta obce Kostoľany nad Hornádom Anton Medvec. 

Odborná pracovníčka KCUBaR pre úsek tvorivých umeleckých aktivit priblížila návštevníkom tvorbu autora a vyzdvihla jeho úspechy a ocenenia, ktoré získal na krajskej a celoštátnej výstave Výtvarné spektrum za posledné tri roky.  

Výstavu si môžu návštevníci pozrieť do 17.marca.


Miroslav Kotora sa svojou tvorbou zaradil medzi popredných neprofesionálnych výtvarníkov v Košickom kraji. Jeho tvorbu si budú môcť pozrieť záujemcovia aj v poľskom Rzezowe. V rámci zahraničnej spolupráce sa výstava uskutoční vo Wojewodzkom Dome Kultury v Rzeszowe v termine od 2.-17.marca 2020.

Miroslav Kotora sa svojou tvorbou zaradil medzi popredných neprofesionálnych výtvarníkov v Košickom kraji. 

Napriek tomu, že mal vždy bližšie k technickému kresleniu, bolo len otázkou času, kedy sa naplno rozvinie jeho talent v maľbe. Prvé ťahy štetcom začal skúšať po štyridsiatke. Na začiatku mu bol vzorom jeho strýko, ktorý maľoval a s ktorým viedol dlhé rozhovory o umení.  Neskôr absolvoval súkromne kurz kresby. V súčasnosti tvorí v Družstevnej pri Hornáde, kde má aj menší ateliér.

Na výstave V ZAJATÍ FARIEB prezentuje autor výber zo svojej maliarskej tvorby za posledné obdobie. Tematikou sa mu stala obec Kostoľany nad Hornádom, v ktorej žije, ale aj mestské motívy rodných Košíc, no nechýbajú ani zátišia, akty či figurálna tvorba inšpirovaná športovou tematikou, ktorá mu je veľmi blízka. Jeho olejomaľby vyžarujú energiu, ktorú dosahuje na veľkých plátnach výraznou farebnosťou, hrou svetla a tieňa i vyrovnanou kompozíciou. Názov výstavy V ZAJATÍ FARIEB teda nie je náhodný. Farba, ktorá sa stala dominantou v jeho obrazoch, pôsobí nielen na samotného autora, ale vyvoláva emócie aj u divákov, návštevníkov výstav.

Miroslav Kotora, výtvarný samouk, vystavuje viac ako tridsať olejomalieb ale aj  diel maľovaných technikou akrylu, ktoré boli v posledných troch rokoch ocenené na celoštátnej postupovej výstave Výtvarné spektrum v Trenčíne. Dnes sú tieto práce už v súkromných zbierkach. Ako začínajúci maliar si myslí, že každý z nás má v sebe niečo, čo v ňom dlho driemalo, len to ešte čaká na svoju výpoveď. Hovorí, že : „Každý má nejakú inú, neopakovateľnú cestu. Ak človek popri každodennom  návale práce stíha aj tvoriť a chytí ho to, potom naozaj dokáže veľa“. Táto, v poradí druhá samostatná autorská výstava mimo jeho bydliska, je toho dôkazom.

Okrem výtvarnej tvorby, ktorej venuje takmer všetok svoj voľný čas, je aj nadšeným športovcom a fanúšikom anglického futbalu  i košického hokeja.

Autorovi želáme do ďalšej tvorby veľa nových inšpirácií a úspechov.