Svetový kozmický týždeň 2019

Svetový kozmický týždeň 2019 sa stretol s veľkým záujmom škôl, žiaci prvého stupňa ZŠ z okresu Košice-okolie a dospelí účastníci mali možnosť získať informácie o Mesiaci, zúčastnili sa VEDY HROU – súčasť projektu Kultúru a vedu do regiónu, ktorý z „Verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“, zahrali sa s Vedeckou hračkou, priamo pozorovali Slnko a videli, ako fungujú „Solárne hračky“. Počasie nám prialo, veríme, že takýmito podujatiami sa nám podarí získať nových návštevníkov do hvezdárne a zintenzívniť spoluprácu so školami.


Hvezdáreň a planetárium Medzev každoročne usporiada vo svojich priestoroch podujatia v rámci Svetového kozmického týždňa, ktorý trvá každoročne v čase od 4.10. do 10.10. V tomto období sa pokúšame atraktívnym spôsobom priblížiť „kozmos“ všetkým, ktorí k nám zavítajú. Podujatia sú prispôsobené veku návštevníkov. Súčasťou Svetového kozmického týždňa bude aj VEDA HROU, z projektu: Kultúru a vedu do regiónu!, projekt „z Verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“. Zapájame sa tak do celosvetového podujatia, tešíme sa na Vás aj tento rok!