Svetový kozmický týždeň 2019

Hvezdáreň a planetárium Medzev každoročne usporiada vo svojich priestoroch podujatia v rámci Svetového kozmického týždňa, ktorý trvá každoročne v čase od 4.10. do 10.10. V tomto období sa pokúšame atraktívnym spôsobom priblížiť „kozmos“ všetkým, ktorí k nám zavítajú. Podujatia sú prispôsobené veku návštevníkov. Súčasťou Svetového kozmického týždňa bude aj VEDA HROU, z projektu: Kultúru a vedu do regiónu!, projekt „z Verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“. Zapájame sa tak do celosvetového podujatia, tešíme sa na Vás aj tento rok!