To najlepšie z výtvarnej tvorby v Košickom kraji

KOŠICKÁ PALETA  2019 

Budova Bravo v Kulturparku v Košiciach ožila dňa 15. mája príchodom veľkého množstva záujemcov o výtvarné umenie, na otvorenie krajskej súťaže a výstavy Košická paleta 2019. Nechýbali medzi nimi ani vystavujúci autori zo všetkých kútov Košického kraja.  

Hudobná skupina One Dave spríjemnila svojim vystúpením úvodnú časť vernisáže. Za Košický samosprávny kraj sa prítomným prihovorila vedúca Oddelenia kultúry a cestovného ruchu PhDr. Jana Knežová, PhD., za Národné osvetové centrum v Bratislave, ktoré je vyhlasovateľom a garantom tejto postupovej súťaže, oslovila návštevníkov Mgr. Daniela Klimantová, odborná pracovníčka pre úsek výtvarníctva. Predsedníčka trojčlennej odbornej poroty, výtvarníčka Júlia Zelená stručne zhodnotila umeleckú stránku tohoročnej krajskej súťaže, ktorá si drží svoju úroveň. Vyzdvihla účasť nových autorov, ale aj mládeže, ktorá obohatila výstavu o nové výtvarné techniky a priniesla „mladého tvorivého ducha“.  S členmi odbornej poroty mali možnosť autori diskutovať o svojich dielach na rozborovom seminári, ktorý predchádzal ešte samotnému otvoreniu výstavy.

Súčasťou vernisáže bolo aj slávnostné odovzdávanie ocenení, diplomov a čestných uznaní 24 najúspešnejším autorom, ktorých diela zaujali porotu svojou originalitou, autenticitou, výtvarným stvárnením ale aj kreativitou. Ocenené  práce postupujú do výberu celoštátneho kola súťaže a výstavy Výtvarné spektrum, ktorá sa uskutoční v septembri na hrade v Trenčíne.

Priateľské stretnutia a rozhovory, ale aj estetický zážitok z viac ako sto vystavených diel, prispeli k vytvoreniu príjemnej atmosféry celého podujatia.

Záujemcovia si môžu krajskú výstavu pozrieť do 2. júna.

Blahoželáme všetkým oceneným autorom a držíme palce v celoštátnom kole súťaže.

PODUJATIE PODPORIL Z VEREJNÝCH ZDROJOV FOND NA PODPORU UMENIA.

Zoznam vybratých diel

Ocenenia

Katalóg

Helga Tomondyová
Organizátor podujatia
Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria


Medzi najväčšie a najprestížnejšie výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby v Košickom kraji patrí súťažná výstava KOŠICKÁ PALETA. 

Každoročne sa do nej zapájajú autori zo všetkých okresov nášho kraja, pre ktorých sa výtvarné umenie stalo záľubou a zároveň relaxom. Záujemcov o prezentáciu svojej tvorby neustále pribúda, o čom svedčí aj počet 115 autorov, ktorí sa do tohoročnej súťaže prihlásili s celkovým počtom 288 prác. Odborná porota z radov aktívnych výtvarníkov a výtvarných pedagógov  odporučila vystaviť 111 diel od 73 autorov.  Pri výbere prác bola hlavným kritériom osobitosť výtvarného stvárnenia, myšlienka, originalita, ale aj kreativita autorov, ktorí boli zaradení do súťaže podľa vekových kategórií. Medzi najmladšími vystavujúcimi sú autori vo veku 15 rokov, k tým najstarším patrí 84 ročný výtvarník zo Spišskej Novej Vsi. Tematika prác je rôznorodá. Prevažuje krajinomaľba, zátišia, výjavy z bežného života, športu, no nechýbajú ani portréty a abstraktné kompozície. Z výtvarných techník je najviac používaná maľba akrylom, akvarelom, olejom, suchým pastelom, ale aj rôzne kombinované techniky. Mládež sa zamerala viac na klasické grafické techniky ako aj využitie počítačovej techniky vo svojej tvorbe.

Organizátorom výstavy je už niekoľko rokov Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja. Vernisáž výstavy, na ktorej budú odovzdané ocenenia najúspešnejším autorom,  sa uskutoční 15. mája o 16.30 hod. vo výstavných priestoroch budovy Bravo v Kulturparku v Košiciach. Záujemcovia si túto jedinečnú a pestrú tvorbu výtvarníkov z celého Košického kraja majú možnosť pozrieť denne okrem pondelka od 11.00 do 18.00 až do 2. júna.

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Mgr. Helga Tomondyová
Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria

Zoznam vybratých diel

Ocenenia

Katalóg