Namaľuj svoj svet!

Včera (25.03.2019) sme začali nový ročník nášho projektu Vászonra fel! Biele maliarske plátna ožili v rukách amatérskych nadšencov umenia. S Lenkou Nagyovou sme namaľovali zátišie Trisha Adamsa. Stretneme sa aj nabudúce, 15. apríla o 16:00! Prihlás sa na vaszonrafel.kcubar.sk