100. výročie Medzinárodnej astronomickej únie

Hvezdáreň a planetárium Medzev sa aktívne zapojila do celosvetových osláv storočnice IAU – Medzinárodná astronomická únia. Plán našich aktivít, ktorý sa bude podľa záujmu modifikovať nájdete aj na stránke: http://iau100.sk/, tešíme sa na Vás. Účasť na jednotlivých podujatiach je potrebné vopred nahlásiť, najmenej jeden deň vopred, ďakujeme za pochopenie.

Pozrite si bulletin