Abovské tance vo Veľkých Kapušanoch

KCÚBaR sa v tomto roku v rámci vzdelávacích aktivít sústreďuje na tradičnú ľudovú kultúru Abova. Naša organizácia sa snaží šíriť poznatky o regióne Abov v celom kraji. Organizujeme tanečné domy v každom regióne. Naša tretia zastávka bola vo Veľkých Kapušanoch 22. novembra. Ladislav Lipták a Zsófia Kupecová učili tance z Bidoviec. Sprevádzala ich Ľudová hudba Szikes.
S podporou Košického samosprávneho kraja.