Veda hrou

Dátum: 12. apríl 2018, 9:00 – 15:00
Miesto: Hvezdáreň Medzev

Veda hrou, je to súčasť spoločného projektu: Rok kultúrneho dedičstva v Údolí Bodvy a Rudohoria. Materiál na experimenty a otvorenú hodinu fyziky nám pomohol zabezpečiť Dr. Kimák a UPJŠ Košice, katedra didaktiky fyziky.