AMFO 2018

Regionálna súťaž a výstava amatérskej fotografie v Košiciach

Fotografovanie sa stalo súčasťou bežného života a nie je nič výnimočné,  že dnes už fotia takmer všetci – mladí, starí, veľkí, malí, skúsení aj tí menej skúsení. Nie však každý, kto fotografuje, má odhodlanie dať si vytlačiť fotografie väčšieho formátu a poslať ich do súťaže.

Súťaž amatérskej fotografie AMFO si získala za posledné roky už svojich priaznivcov. Je určená deťom, mládeži aj dospelým, nie je tematicky zameraná a koná sa každoročne. Do celoštátnej súťaže 46. ročníka AMFO sa dostanú tie najlepšie fotografie z celého Slovenska, ktoré prejdú regionálnymi a krajskými kolami.

Prvý stupeň regionálnej postupovej súťaže nás tento rok čaká v Košiciach  po Veľkonočných sviatkoch. Dňa 10. apríla 2018 si na vernisáži výstavy AMFO o 16.30 v priestoroch Átria Teologickej fakulty prevezmú ocenenia tí najúspešnejší autori, ktorí neváhali prihlásiť sa do súťaže so svojimi dielami. Do tohoročnej súťažnej výstavy sa zapojilo 51 účastníkov z Košíc a okolia s celkovým počtom 243 čiernobielych a farebných fotografií a 6 multimediálnymi prezentáciami, ktoré hodnotí trojčlenná odborná porota.  Tá zohľadňuje pri posudzovaní tvorivosť, ale aj dlhodobejšiu koncepčnú prácu, zachytenie správneho okamihu, kompozíciu obrazu a v neposlednom rade aj adekvátnosť využitia výrazových prostriedkov pre zobrazenie myšlienky a posolstva fotografie. Dôležitá je i technická kvalita záberu aj tlače. Tie najzaujímavejšie diela odporučia členovia poroty na postup na krajskú súťaž, ktorá sa uskutoční v júni v Spišskej Novej Vsi.

Organizátor regionálneho kola v Košiciach Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, pozýva všetkých záujemcov na výstavu fotografií, ktorá bude prístupná širokej verejnosti od 5.  do 30 apríla.