„POKLADY JUŽNÉHO ZEMLÍNA“ medzinárodný plenér pre fotografov

Unikátne kultúrne, prírodné aj historické dedičstvo južného Zemplína očarilo účastníkov medzinárodného plenéra fotografov, ktorý sa konal v termíne od 29.9. – do 1.10.2017 v obci Viničky v okrese Trebišov.

Fotografi z Poľska, Rumunska, Ukrajiny, ale aj košického kraja v celkovom počte 17, navštívili v priebehu troch dní najzaujímavejšie miesta, ktoré sa nachádzajú na tomto území.

Cieľom podujatia bolo fotograficky zachytiť a zdokumentovať prostredníctvom umeleckej fotografie nielen oblasť Tokaja s tufovými vínnymi pivnicami a zelenými vinohradmi, ale aj pamiatky z obdobia stredoveku,  akým je kláštor premonštrátov v obci Leles, a kamenný most sv. Gotharda zo 14.storočia, jeden z najstarších mostov na Slovensku. Fotograficky zaujímavými boli aj  zrúcaniny hradu v obci Veľký Kamenec s vyhliadkou na okolitú krajinu, a taktiež pôvodom románska stavba kostola v obci Svätuše, ktorý svojou výzdobou patrí k najvzácnejším pamiatkam Horného Medzibodrožia. Nádherný výhľad sa naskytol z vyhliadkovej veže Tokaj v obci Malá Tŕňa, ktorá dostala ocenenie : Stavba roka 2015.

Východiskovým bodom medzinárodného plenéra bolo mesto Trebišov, kde účastníci plenéra okrem návštevy Múzea južného Zemplína navštívili aj mauzóleum grófa Andrássyho, ktorý sa nachádza v historickom mestskom parku.  V čase konania plenéra sa v obci Čerhov konal festival Tokajské vinobranie, ktoré poskytlo možnosť fotografovania tradičnej ľudovej kultúry v tejto oblasti. V neďalekej obci Borša zaujal fotografov kaštieľ F.Rákocziho II.

Slnečné jesenné počasie prispelo k príjemne strávenému tvorivému víkendu.

Vo večerných hodinách nechýbalo premietanie prezentácií, ktoré si každý účastník pripravil, aby tak prezentoval svoju tvorbu. Pozvaní lektori obohatili účastníkov nielen o teoretické poznatky z oblasti umeleckej fotografie ale aj o rozbor autorských fotografií  s cieľom napomôcť ďalšiemu napredovaniu autorov v ich tvorbe.

Vyvrcholením tvorivého snaženia účastníkov medzinárodného podujatia bude putovná výstava fotografií, ktorej slávnostná vernisáž sa uskutoční v Košiciach už 1. decembra 2017.  Neskôr si ju budú mať možnosť pozrieť záujemcovia aj v iných mestách a obciach nielen košického kraja, ale aj v zahraničí.

Mgr. Helga Tomondyová