Postupové súťaže

Termínovník krajských súťaží 2019

 P.č. Názov Uzávierka na krajské kolo Termín a miesto konania krajského kola Organizátor Postup na celoštátnu súťaž

Názov / termín / Miesto

1 Šaffova ostroha prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci 11.3.2019 31. 3. 2019

Bidovce

KCA Bidovce 27.ročník 

24.-26.5.2019

Šaffova ostroha 

Dlhé Klčovo

2 Mládež spieva krajská súťaž detských  speváckych zborov 20.3.2019 5.4. 2019

Michalovce

ZOS Michalovce 50. Mládež spieva

Rimavská Sobota

3 Detské divadelné Košice  – malá krajská scénická žatva  29.3.2019 11.-12.4.2019

Košice

KCA Bidovce 27. Divadlo a deti, Rimavská Sobota

48. Zlatá Priadka, Šaľa

4 Na tej lúke na zelenej – krajská súťaž detských folklórnych súborov 30.3.2019 13.4.2019

Košice

KCÚBaR Moldava nad Bodvou 27. ročník 

ENIKI-BENIKI

Košice

5 CINEAMA – KS amatérskej filmovej tvorby 1.4.2019 13.4.2019

Rožňava

GOS Rožňava 27. ročník Cineama 

Nitra

6 Metamorfózy slova  – Hviezdoslavov Kubín – krajská súťaž v detskom umeleckom prednese a tvorbe divadiel a poézie 1.4.2019 25.-26.4. I.-III.kat.

29.4. IV-V kat.

Michalovce

ZOS Michalovce 65. ročník Hviezdoslavov Kubín

Dolný Kubín

7 Divadelný Trebišov   malá krajská scénická žatva ODS 13.3.2019 4.-5.4.Trebišov MaKCJZ Trebišov 6. FEDIM, Tisovec 

45. Belopotockého Mikuláš, 

Liptovský Mikuláš

8 Divertimento musicale – KS neprofesionálnej inštrumentálnej hudby 30.3.2019 27.4.2019 SOS Spišská Nová Ves Divertimento musicale

Rimavská Sobota

9 Polatorická jar – KS detských divadiel v maďarskom jazyku 15.4.2019 2.5.2019 KCMaP Kráľovský Chlmec 44. Podunajská jar

Dunajská Streda

10 Košická paleta – krajská súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby 10.4.2019 15.5.- 2.6.2019

Košice

KCÚBaR Moldava nad Bodvou, pracovisko Košice 56.ročník

Výtvarné spektrum 

Trenčín /Dubnica n/V

11 AMFO – KS  a výstava amatérskej fotografie 6.5.2019 6.6.-6.7.2019

Spišská Nová Ves

SOS Spišská Nová Ves 47. ročník AMFO 

Nitra

12 Ej zahraj mi hudačku – krajská súťaž hudobného folklóru dospelých – ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov 28.6.2019 september 2019

Košice-okolie

KCÚBaR Moldava nad Bodvou, pracovisko Košice Vidiečanova Habovka

Habovka

13 Cantiamo  insieme – KS dospelých speváckych zborov 30.8.2019 7.9.2019

Michalovce

ZOS Michalovce Viva il Canto
14 Sárova Bystrica – krajská postupová súťaž mladých moderátorov 31.10.2019 8.11.2019

Michalovce

ZOS Michalovce Sárová Bystrica

Banská Bystrica

     Strunobranie – prehliadka neprofesionálnych hudobných skupín a sólistov (pre nedostatočný záujem sa v KSK nebude konať)