Vďaka Fondu malých projektov pripomenieme pamiatku Zoltána Fábryho

via carpatiainterregDňa 10.2.2020 úspešní žiadatelia podpísali a prevzali zmluvy o finančný príspevok z Fondu malých projektov v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Medzi nimi bolo aj Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria (KCÚBaR), kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja. Slávnostné odovzdanie zmlúv sa konalo v Zrkadlovej sále Košického samosprávneho kraja, za prítomností predsedu KSK Rastislava Trnku a predsedníčky Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia Bánné dr. Gál Boglárka.

Hlavným poslaním a cieľom činnosti Kultúrneho centra   je poskytovanie poradenských, metodických služieb, realizácia kultúrno-osvetovej činnosti v Košickom kraji a organizovanie tvorivých aktivít v oblasti  tradičnej ľudovej kultúry, vzdelávania, záujmovo umeleckej činnosti a výstavnej činnosti. Našu jedenásťročnú vydarenú prácu v Košickom kraji stále zvyšovala projektová úspešnosť.

Z Fondu malých projektov v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko sme získali 52 218,96 eur na realizáciu projektu Fábry 50. Projekt má utužiť slovensko-maďarské vzťahy cezhraničnou spoluprácou dvoch organizácií pôsobiacich vo verejnom sektore. Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria v Moldave nad Bodvou bude na projekte participovať s Nadáciou Múzea maďarského jazyka v Széphalom . Slovenský a maďarský partner spojili sily v projekte Fábry 50, aby dostali do povedomia činnosť a literárnu tvorbu významného maďarského spisovateľa, publicistu a literárneho kritika Zoltána Fábryho (Štós, 10. 8. 1897 – Štós, 31. 5. 1970). Ten patrí do skupiny maďarských spisovateľov a vzdelancov na Slovensku, ktorí začali písať po vzniku Československa. Zoltán Fábry prežil celý svoj život v Štóse, po smrti zanechal knižničný fond, ktorý sa skladá z približne 10 000 kníh. Tento fond zatiaľ nebol dôsledne prebádaný a skatalogizovaný. Vďaka spolupráci s maďarským partnerom, ktorý disponuje expertmi v tejto oblasti dôjde k preskúmaniu knižničného fondu a zamestnanci KCÚBaR sa naučia od maďarských expertov ako katalogizovať knižničný fond a napĺňať informačný katalogizačný systém. Knižničný Fond bude základným pilierom výstavy v Štóse a putovnej výstavy.

Práve v roku 2020 si pripomenieme 50 rokov od jeho úmrtia. V rámci projektu Fábry 50 vznikne trvalá expozícia, brožúra o Fábrym, putovná výstava a spoločná cezhraničná konferencia. Aktivity prispejú k zvýšeniu povedomia o tejto osobnosti slovensko-maďarského kultúrneho života a k zviditeľneniu miesta pôsobenia Fábryho v obci Štós, čo v neposlednom rade bude mať pozitívny vplyv aj na zvýšenie atraktivity regiónu.

REC-PLAY 2020 – neverejná

PREHLIADKA REC-PLAY 2020 – neverejná

Oznamujeme, že organizátor súťažnej prehliadky REC-PLAY 2020, ktorým je  Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, v súvislosti s pokynom predsedu KSK, ruší všetky hromadné kultúrne podujatia s účinnosťou od 10.3. až do odvolania. 

Filmy, ktoré autori zaslali do súťaže budú premietnuté v pôvodne stanovenom termíne neverejne, iba za účasti poroty, ktorá navrhne na postup do krajského kola kolekciu filmov a taktiež ocenenia pre autorov. O výsledkoch súťaže a odovzdaní ocenení  budeme autorov informovať e-mailom. Výsledky budú zverejnené aj na stránke www.kcubar.sk

Verejná projekcia filmov sa uskutoční v náhradnom termíne, ktorý autorom filmom oznámime.

REC-PLAY 2020

Každoročne pripravovaná regionálna prehliadka videotvorby mladých pod názvom REC-PLAY si bezpochyby získala svojich priaznivcov. Dôkazom toho je až 40 prihlásených snímok do tohoročnej súťaže od 28 autorov a 2 kolektívov z Košíc a okolia. Do súťažnej prehliadky sa aj tento rok zapojili deti z Centra voľného času v Košiciach, zo ZUŠ Bernoláková, ale aj stredoškoláci zo Školy umeleckého priemyslu a Strednej súkromnej umeleckej školy filmovej v Košiciach. Filmy bude hodnotiť trojčlenná odborná porota v zložení : Peter Šimkanin, Natália Brzáčová, Šimon Mészáros. Organizátormi  regionálnych prehliadok v kraji sú kultúrne zariadenia KSK. Pre Košice a Košice-okolie je to  Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, pre okresy Spišská Nová Ves a Gelnica bolo organizátorom Spišské osvetové stredisko. V priestoroch Gemerského osvetové strediska sa  na krajskej súťažnej prehliadke Cineama zídu 4. apríla 2020 tí najšikovnejší filmári z Košického kraja. Veríme, že svoje prvenstvo obhája svojimi nápaditými a skvelými snímkami aj tohto roku na celoštátnej súťaži Cineama v Bardejove, ale aj na Českom videosalóne v Ústi nad Orlicí v Českej republike či na svetovej súťaži amatérskych filmov UNICA v Birminghame vo Veľkej Británii.

Zoznam filmov

PRESÚVAME NA NEURČITO – ZAHRAJ ŽE MI, ZAHRAJ

  • Regionálne kolá sa posúvajú na jeseň 2020 (október, november 2020) a krajské kolo sa bude konať najneskôr do polovice decembra 2020 v Košiciach.
  • Celoštátne kolo sa bude konať 6. – 7. februára 2021 v Habovke, organizátor: Oravské kultúrne stredisko 

Regionálna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí

Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria je organizátorom regionálnej postupovej súťaže a prehliadky detského hudobného folklóru, ktorej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum v Bratislave. Súťažná prehliadka je podujatím ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov zaoberajúcich sa interpretáciou hudobného folklóru, čerpajúcich folklórny materiál z územia Slovenskej republiky.

Link k informáciám, propozíciám a elektronickému prihlasovaciemu systému:
http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/vidiecanova-habovka/

Výzva na predkladanie nominácií do súťaže Kultúrno-osvetové zariadenie roka

Ponúkame možnosť pre Kultúrno-osvetové zariadenie zapojiť sa do súťaže Ministerstva kultúry Slovenskej Republiky. Termín na predloženie nominácií je do 28. februára 2020.

Ministerstvo kultúry SR vyhlasuje 1. ročník súťaže Kultúrno-osvetové zariadenie roka. Výzva na predkladanie nominácií bude otvorená do 28. februára 2020.

Zámerom súťaže Kultúrno-osvetové zariadenie roka je ocenenie profesionality výkonov kultúrno-osvetových zariadení, podpora skvalitňovania ich činnosti, vytvárania tvorivého konkurenčného prostredia v týchto inštitúciách, ako aj snaha zvýšiť spoločenský status a ohodnotenie kultúrno-osvetovej a vzdelávacej činnosti v oblasti miestnej a regionálnej neprofesionálnej kultúry.

Dalšie informácie na: www.culture.gov.sk 

 

METODIKA FOLKLÓRU

Milí priatelia, opäť Vás pozývame na stretnutia v rámci vzdelávacích aktivít METODIKA FOLKLÓRU, obsahovo zamerané na pripravované postupové súťaže v roku 2020.

Celkový rozsah tém je praktickým modelom nielen pri súťažiach, ale aj pre potreby vzdelávania folklórnych kolektívov, pedagógov, interpretov a aj individuálnych záujemcov pri práci s folklórnym materiálom.

Štúdio RTVS Košice – Slovenský rozhlas, Moyzesova 547/7, nahrávacie štúdio č. 1

27. FEBRUÁR 2020, 16,30 – 20,00 hod.

TÉMA

Model prípravy interpreta ľudovej piesne a jeho hudobného sprievodu. Praktické rady, príklady a  odporúčania pri tvorbe sólových výstupov a hudobno-speváckych blokov (nie len) na súťaž hudobného folklóru detí Zahraj že mi, zahraj (celoštátna súťaž Vidiečanova Habovka).
Výklad propozícií a hodnotiacich kritérií súťaže.

LEKTORI

Katarína Kišidayová Dis. art.
Hlasová pedagogička, interpretka, členka poroty.
Mgr. Milan Rendoš
Interpret, hudobný redaktor, člen poroty.

Účasť na seminári je bezplatná.

V prípade Vášho záujmu je nahlasovanie nevyhnutné  do termínu 21.2. 2020.
Kontakt: marianna.svorenova@kcubar.sk; www.kcubar.sk

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Bližšie informácie k elektronickému prihlasovaciemu systému na súťaž nájdete na:
http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/vidiecanova-habovka/

METODIKA FOLKLÓRU

Milí priatelia, opäť Vás pozývame na stretnutia v rámci vzdelávacích aktivít METODIKA FOLKLÓRU, obsahovo zamerané na pripravované postupové súťaže v roku 2020: Šaffova ostroha, celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci. Jazykom tanca (predtým Tancuj, tancuj), celoštátna postupová súťaž a prehliadka choreografií folklórnych kolektívov.

Celkový rozsah tém je praktickým modelom nielen pri súťažiach, ale aj pre potreby vzdelávania folklórnych kolektívov, pedagógov, interpretov a aj individuálnych záujemcov pri práci s folklórnym materiálom.

ILOSVAI DOM, Hlavná 350, Veľká Ida

28. FEBRUÁR 2020, 16:30 – 21:00 hod.

TÉMA: Etnochoreológia, tanečná typológia. Príprava interpretov na sólový tanec, praktická príprava na súťaž Šaffova ostroha, výučba tanca verbunk z Branova (povinná časť  A1 – sólisti muži), práca so záznamom tanca. Návrhy a odporúčania lektora, choreografa a porotcu súťaže.
LEKTOR: doc. Mgr. art. Stanislav Marišler, ArtD.
Pedagóg ľudového tanca  KTT HTF, VŠMU. Umelecký vedúci a choreograf SĽUK-u.

29. FEBRUÁR 2020, 10:00 – 16:00 hod.

TÉMA: Etnochoreológia, tanečná typológia. Príprava interpretov na párový a sólový tanec, praktická príprava na súťaž Šaffova ostroha, výučba tanca starobapská z Myjavy (povinná časť kat.A1 – sólistky ženy; kat. A2 – páry), práca so záznamom tanca. Návrhy a odporúčania lektorky, choreografky a porotkyne súťaže.
LEKTORKA: Mgr. art. Lenka ŠútorováKonečná, ArtD.
Choreografka a tanečná pedagogička. Centrum tradičnej kultúry v Myjave.

 

Účasť na seminároch je bezplatná.

V mieste realizácie seminárov (Ilosvai dom) je možné zabezpečiť:

  • ubytovanie (piatok/sobota): cena 10€,
  • strava:  (večera/raňajky/obed)cena závisí od počtu prihlásených záujemcov, upresníme.

V prípade Vášho záujmu je nahlasovanie na jednotlivé stretnutia vzhľadom na organizačné zabezpečenie  nevyhnutné a to  do termínu 21.2. 2020.

V informácii uveďte:

  • prihlasujem sa na stretnutie (konkrétny termín a počet osôb),
  • mám záujem o ubytovanie (počet osôb),
  • mám záujem o stravu (večera – počet/ raňajky – počet/ obed – počet).

Kontakt: marianna.svorenova@kcubar.sk; www.kcubar.sk

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Bližšie informácie k elektronickému prihlasovaciemu systému na súťaž Šaffova ostroha nájdete na:
http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/saffova-ostroha/

Bližšie informácie o súťaži Jazykom tanca nájdete na:
http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/jazykom-tanca/

 

KONZULTÁCIE

Výmenník na Štítovej v Košiciach sa dňa 19. 2. zaplnil výtvarníkmi, ktorí prišli na KONZULTÁCIE s lektorkou Evou Čarnokou. Odborná pracovníčka Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria (KCUBaR) Helga Tomondyová na úvod  informovala účastníkov o nových propozíciách a systéme prihlasovania na krajskú súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum Košického kraja. 

Cieľom podujatia, ktorého organizátormi boli KCUBaR a K-13 Výmenník na Štítovej, bol rozbor výtvarných diel, s ktorými sa autori plánujú zapojiť do uvedenej súťaže. Prostredníctvom rozborového seminára sa výtvarníci mali možnosť dozvedieť viac o kritériách hodnotenia diel na súťaži, kde sa zohľadňuje sila výpovede diela, autenticita, originalita rukopisu a podanie myšlienky, kompozičné riešenie, ale aj farebné cítenie a odolnosť proti komerčnému tlaku a vizuálnej povrchnosti. Možnosť konzultovať svoje diela využilo takmer 30 výtvarníkov z Košíc a okolia. Medzi účastníkmi boli nielen vyspelí autori, ktorí majú za sebou už niekoľko desiatok výstav, ale aj začiatočníci bez skúseností, ktorí začali tvoriť pre radosť len prednedávnom.

Príjemná tvorivá atmosféra, diskusia o výtvarných dielach, ale aj priateľské stretnutia prispeli k úspešnému a vydarenému priebehu celého podujatia.

Foto: Pre Art Point Daniel Dobrík

Pod názvom KONZULTÁCIE sa dňa 19.2. od 15.30 uskutoční vo Výmenníku na Śtítovej v Košiciach  seminár pre výtvarníkov, ktorí majú záujem zúčastniť sa krajskej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby Košického kraja VÝTVARNÉ SPEKTRUM (Košická paleta). Výtvarníci budú mať možnosť konzultovať prinesené diela s lektorkou Mgr. art Evou Čarnokou Tkáčikovou. Autori budú taktiež oboznámení s novými propozíciami súťaže.

Informácie k podujatiu poskytne : Mgr. Helga Tomondyová (kontakt : 0915 892 007, helga.tomondyova@kcubar.sk)

Steve Demko – Alpské lyžovanie/ Indočína

V Átrium klube na Terase v Košiciach sa dňa 17.1. konala vernisáž výstavy  fotografií cestovateľa a fotografa Steve Demka. Dvojvýstava INDOČÍNA / ALPSKÉ LYŽOVANIE zaujala nielen fotografov, ale predovšetkým cestovateľov, ktorí radi objavujú nové krajiny, ale aj ľudí a ich spôsob života, ktorý sa často líši od toho nášho. Výstavu otvoril vedúci oddelenia kultúry Mgr. Dominik Béreš a starosta MČ Košice -Západ Mgr. Marcel Vrchota.

Výstava potrvá do 17. februára 2020 a pozrieť si ju môžete počas pracovných dní v čase od 8.00 – 15.00 hod.


Cestovateľ, športovec a fotograf Steve Demko sa so záujemcami podelí prostredníctvom výstavy fotografií o svoje dojmy z cestovania po Indočíne a športových aktivít v Alpách. Vernisáž výstavy sa uskutoční dňa 17.1. 2020 v Átrium klube, Zuzkin park 4 v Košiciach.

Fašiangový festival

30.1.2020, otvorením výstavy ČIERNO-BIELE odštartoval trojdňový Fašiangový festival. Ďakujeme pekne fotografom Bánhelyi József a Horváth Orsolya za krásny umelecký zážitok, ako aj speváckej skupine Szepsi Asszonykórus za kutúrny program.

Druhý deň Fašiangového festivalu – ukážka tradičnej zabíjačky s voľnou zábavou

Vyvrcholením Fašiangového festivalu bol Krojový ples, ktorý sa konal 01.02.2020 v kultúrnom dome Perín-Chym. O šírokú paletu ľudových krojov z celej karpatskej kotliny sa postarali hostia plesu. K dobrej nálade prispela bohatá večera so zabíjačkových špecialít, dobré víno a ľudová hudba v prevedení hudobnej kapely Dűvő zo Salgótarján. Podujatie spestril komickými scénkami a interaktívnymi fašiangovými hrami domáci pán plesu Zsiga Gyönyörű.


Trojdňový Fašiangový festival sa skladá zo samostatných programov s cieľom oživiť fašiangové zvyky a zachovať starodávne kroje. 

30. januára si môžu záujemcovia pozrieť výstavu fotografií „ČIERNO-BIELE“. Tvorcovia,  József Bánhelyi a Orsolya Horváth sa zameriavajú na tradičnú ľudovú kultúru a zachovanie skutočných hodnôt.

31. januára bude v Dome Ilosvai ukážka tradičnej zabíjačky

1. februára sa uskutoční jedenásty Krojový ples s ľudovou hudbou, zabíjačkovými špecialitami a interaktívnym programom

Program je podporený nádáciou NKA