Medzinárodné stretnutie Betlehemských pastierov

V sobotu 30. novembra a v nedeľu 1. decembra 2019, znela metropola Košického kraja hrami a piesňami Betlehemských pastierov. Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria (KCÚBaR) organizovalo 30. novembra a 1. decembra 2019 v obci Seňa a Janík XVIII. ročník Medzinárodného stretnutia Betlehemských pastierov.

Z nášho pohľadu je mimoriadne dôležité, aby tradícia betlehemských pastierov bola v regióne Údolia Bodvy a Rudohoria stále živá,“ hovorí riaditeľ Kultúrneho centra údolia Bodvy a Rudohoria MA Michal Kupec. V mnohých obciach sú jasličkári, ako ich mnohí nazývajú, aktívni a v čase Vianoc navštevujú domácnosti. Bez tejto tradície si to nevedia predstaviť napríklad obyvatelia Turnianskej Novej Vsi. Jedinečný je aj najstarší anjel z Hosťoviec –pán, ktorý má 90 rokov je v betlehemskej hre anjelom a okrem toho stále vlastnoručne vyrába kačacie pierka, ktoré sa pri vinšovaní používajú.

V sobotu medzinárodné stretnutie odštartovalo o 16:00 bábkovým divadlom a s tvorivou dielňou pre deti v kultúrnom dome, v Seni. Od 17:00 diváci mohli vidieť vystúpenia Betlehemského súboru z Görgyfalva (Rumunsko). Galaprogram sa začínal o 18:00. Program obohatil FS Rozmarín (Seňa), FSK Pristaše (Košice) a FS Gencsapáti (Maďarsko). V galaprograme od 19:00 sa predstavili s koncertom Róbert Lakatos a skupina RÉV z Komárna. Všetci účinkujúci a obecenstvo sa spoločne zabávali na tanečnom dome od 20:00.

V nedeľu 1. decembra 2019 festival pokračoval v malebnej obci Janík, kde sa Betlehemskí pastieri stretli na už 18. ročníku podujatia. Festival odštartoval svätou omšou o 10:30 v rímskokatolíckom kostole Narodenia Panny Márie. V kostole po bohoslužbe predviedol svoj program prvý súbor, ktorý bol FS Gencsapáti (Maďarsko). V areály bývalej ZŠ o 15:00 bolo slovo odovzdané miestnym a zahraničným Betlehemským kolektívom. Počas celého festivalu si návštevníci mohli pochutnať na tradičných vianočných jedlách regiónu.

« 1 z 3 »

Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria (KcÚBaR), ktoré je kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, pripravuje XVIII. ročník Medzinárodného stretnutia Betlehemských pastierov.

Uchovávanie tradičných kultúrnych hodnôt má pre dnešného človeka veľký význam. Preto sa snažíme zoznamovať širokú verejnosť s rôznymi tradičnými remeslami, oživovať zvyky predkov prostredníctvom miestnych a zahraničných aktérov a remeselníkov. K vianočným zvykom vo všetkých krajinách Karpatského oblúka neodmysliteľne patria hry Betlehemských pastierov. Každá obec, každý kraj a národ však majú v hraní betlehemskej scénky svoje originálne a jedinečné prvky. Preto bude zaujímavé sledovať, v čom sa líšia a v čom sú si podobné.

Z nášho pohľadu je mimoriadne dôležité, aby tradícia betlehemských pastierov bola v regióne Údolia Bodvy a Rudohoria stále živá.“ uviedol Michal Kupec, riaditeľ Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria.

Medzinárodné stretnutie Betlehemských pastierov je dvojdňový festival. V sobotu medzinárodné stretnutie odštartuje o 16:00 s programom hlavne pre deti v kultúrnom dome v obci Seňa. Galaprogram o 18:00 odštartuje koncert Lakatos Róbert a RÉV z Komárna a predstavenie FS Rozmarín (Seňa). Predstavia sa Betlehemské súbory z Gencsapáti (Maďarsko), z Košíc (Slovensko), z Györgyfalva (Rumunsko), z Veľkej Idy (Slovensko) a tiež zo Seni (Slovensko). Všetci účinkujúci a obecenstvo sa spoločne zabaví na tanečnom dome od 20:00.

V nedeľu 1. decembra 2019 festival pokračuje v malebnej obci Janík, kde sa Betlehemskí pastieri stretnú na už 18. ročníku podujatia. Festival odštartuje ekumenickou bohoslužbou o 10:30 v rímskokatolíckom kostole. V kostole a na dvore kostola  po bohoslužbe predvedú svoje programy prvé súbory. Pokračuje sa pochodom cez obec až na dejisko samotného festivalu. V areály bývalej ZŠ o 15:00 privíta najmenších Mikuláš. Po tomto je slovo odovzdané miestnym a zahraničným Betlehemským kolektívom. Počas celého festivalu si návštevníci budú môcť pochutnať na tradičných vianočných jedlách regiónu.

Podrobný program:

30.11.2019 (sobota) – Kultúrny dom Seňa

16:00
Remeselné tvorivé dielne – výroba šperkov, výroba zo šúpolia, hrnčiarstvo, plstenie
Bábkové divadlo – Herczeg Mária (Maďarsko)
Betlehemské hry – Nositelia tradícií z Györgyfalva (Rumunsko)
Ochutnávka vianočných jedál regiónu

18:00  Galaprogram
Účinkujú: Róbert Lakatos a skupina RÉV
Folklórna skupina Rozmarín (Seňa)
Folklórny kolektív Pristaše (Košice)
Folklórny súbor Ilosvai (Veľká Ida)
Folklórna skupina z Gencsapáti (Maďarsko)

20:00 Tanečný dom

1.12.2019 (nedeľa) – Kultúrny dom Janík

10:30 Ekumenická bohoslužba
Betlehemské hry – Folklórna skupina z Gencsapáti (Maďarsko), Nositelia tradícií z Györgyfalva (Rumunsko)

15:00 Vystúpenia Betlehemských súborov
z obcí Janík, Rešica, Peder, Turnianska Nová Ves, Hosťovce (Slovensko), Füzér (Maďarsko), Nositelia tradícií z Györgyfalva (Rumunsko)