TRADIČNÉ VERZUS MODERNÉ – medzinárodný workshop pre fotografov

Pod názvom Tradičné verzus moderné sa posledný septembrový víkend uskutočnil medzinárodný workshop fotografov za účasti 16 autorov Košíc, Rzeszowa (Poľsko), Užhorodu (Ukrajina). Podujatie sa nieslo v duchu porovnávania tradičného, či minulého so súčasným, moderným. V rámci trojdňového podujatia mali účastníci možnosť nazrieť do sveta hrnčiarstva a skúsiť si na hrnčiarskom kruhu vytočiť vlastné dielo, oboznámiť sa s technikami tradičných remesiel spracovania kože a drotárstva v Ústredí ľudovej umeleckej výroby v Košiciach. Fotografov oslovili na tomto mieste nielen priestory, činnosť organizácie, ale aj aktuálna výstava Kruhy na vode, ktorá predstavuje výber najlepších dizajnérskych prác inšpirovaných tradičným remeslom.

Sobotňajšie dopoludnie sa účastníci inšpirovali v Múzeu letectva, ale aj v obci Veľká Ida, ktorá ponúkla bohatstvo tradičnej ľudovej kultúry. Popoludní si fotografi prišli na svoje v Múzeu kinematografie v Medzeve, kde sa podarilo prezidentovi Rudolfovi Schusterovi zozbierať hodnotnú zbierku starých fotoaparátov a kamier. Bez záujmu nezostal ani hámor, ktorý je súčasťou múzea.

Večer patril premietaniu prezentácií z tvorby účastníkov, rozborom fotografií, ale aj prednáške a rozhovorom na tému Cykly a seriály vo fotografii.

Posledný deň mali účastníci možnosť fotografovať v okolí Medzeva, ale aj v meste Košice.

Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, ktoré bolo organizátorom workshopu, pripravuje z podujatia putovnú výstavu fotografií. Ako prví si ju záujemcovia  budú mať možnosť pozrieť v priestoroch Átria klubu, Zuzkin park 4 v Košiciach v termíne od 4.-18.11.2019.  

Vernisáž výstavy sa uskutoční 7.11.2019 o 16.00.pastedGraphic.png


Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria pripravilo pre fotografov z Košického kraja medzinárodný workshop pod názvom TRADIČNÉ VERZUS MODERNÉ v termíne 

27.-29. september 2019 v Košiciach a okolí.

Zámerom medzinárodného workshopu pre fotografov je umeleckým spôsobom zachytiť pohľad na objekty a predmety, ktoré nás obklopujú a sú súčasťou dnešného moderného sveta v porovnaní s vecami, ktoré sa kedysi v minulosti využívali, avšak dnešná doba, ktorá priniesla nové materiály a technológie priviedla tieto veci do zabudnutia. 

Účastníci okrem fotografovania budú mať možnosť vyskúšať si aj tradičnú techniku hrnčiarstva, navštívia Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Košiciach, Dom tradičnej ľudovej kultúry vo Veľkej Ide, Múzeum letectva v Košiciach ako aj Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve. 

Výsledkom workshopu bude putovná výstava fotografií.

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia. Z verejnych zdrojov podporil Fond na podporu umenia.