Putovného festivalu Údolia Bodvy a Rudohoria

Putovný festival Údolia Bodvy a Rudohoria má putovný charakter a miesto realizácie sa každý rok mení v rámci dvoch mikroregiónov. Tohto roku festival putoval do Hosťoviec. Napriek tomu, že je to obec s malým počtom obyvateľov, pestrý program prilákal návštevníkov zo širokého okolia. Poďakovanie patrí všetkým starostom a primátorom Údolia Bodvy a Rudohoria, ktorí propagovali vo svojich obciach a mestách naše podujatie. Putovným festivalom sme naplnili jeden z našich cieľov a to zblíženie a prepojenie kultúry národov a národností žijúcich v regióne.

O rok sa stretneme v Rudohorí

« 1 z 2 »

Desiaty ročník Putovného festivalu Údolia Bodvy a Rudohoria sa uskutoční 7.septembra 2019 v Hosťovciach. Cieľom podujatia je prepojenie kultúry národov a národností žijúcich v regióne a prezentovať formy tradičnej ľudovej kultúry v rôznych podobách.