Metodika folklóru

Kultúrne Centrum Údolia Bodvy a Rudohoria pripravilo dňa 5. septembra 2019 pokračovanie  cyklu vzdelávacích aktivít METODIKA FOLKLÓRU. Vzdelávanie je určené pre vedúcich a asistentov folklórnych kolektívov, interpretov, pedagógov ZŠ a ZUŠ, pre záujemcov z radov širokej verejnosti. Stretnutie nadväzuje na spoznávanie tradičnej kultúry regiónu Abov. Zároveň metodicky usmerňuje súťažiace kolektívy a jednotlivcov, ktorí postúpili na krajskú súťaž hudobného folklóru dospelých  Ej zahraj mi hudačku. Lektorkami sú skúsené interpretky a členky poroty na rôznych stupňoch súťaží Katarína Kišidayová Dis. art. a Andrea Rendošová.

PROGRAM STRETNUTIA:

16,00 – 17,00hod.  individuálne konzultácie pred prípravou na krajskú súťaž  hudobného folklóru

Ej zahraj mi hudačku.

  • príprava na interpretáciu ľudovej piesne (hlasová príprava, dychové cvičenia, technika spevu)
  • špecifiká piesňového repertoáru regiónu Abov a vybraných regiónov východného Slovenska
  • metodické pokyny ku krajskej súťaži hudobného folklóru dospelých Ej zahraj mi hudačku
  • praktické rady, príklady a odporúčania pri tvorbe hudobno-speváckych blokov

Miestom konania sú Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, Košice, Budova BRAVO, Tanečná sála, 3. poschodie.

Vstup na seminár je voľný.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.