Esencia

 

Kultúrne Centrum Údolia Bodvy a Rudohoria organizuje dňa  23.11.2019Divadle Grand
podujatie ESENCIA – Antológia folklóru Košického kraja.

ESENCIA je nesúťažnou prehliadkou tvorby folklórnych kolektívov, ktoré vyvíjajú svoju činnosť prevažne na  území Košického samosprávneho kraja.

Prehliadka prezentuje a mapuje scénickú tvorbu kolektívov, tanečnú interpretáciu jednotlivcov, porovnáva autentickú podobu tanečného folklóru  a jeho  štylizáciu, spracovanie materiálu do choreografickej podoby, porovnáva choreografické smery. Vytvára  priestor  na odborné hodnotenie a komunikáciu s odborníkmi  v danej oblasti, ponúka možnosť získať nové  vedomosti  a zručnosti.

Oslovujeme záujemcov s ponukou prihlásiť dielo (tanečná choreografia, hudobno-tanečný blok)  na túto prehliadku. Prihlásiť  sa môžu folklórne kolektívy (folklórna skupina, folklórny súbor) detské, mládežnícke, dospelé i seniorské, a aj jednotlivci (sólisti).

Pokyny:

Kolektívy alebo sólisti sa prihlásia:

  • zaslaním záväznej prihlášky (v prílohe)
  • zaslaním  videozáznamu diela (link na prezentáciu diela, video záznam a pod. ) v prijateľnej kvalite
  • Vytvorené dielo nemá byť staršie ako 4 roky.
  • Spracovaný materiál môže byť čerpaný zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.
  • Maximálna dĺžka diela je 10 minút. 

Termín prihlasovania je do 15. septembra 2019.

Prihlášku spolu so záznamom je potrebné zaslať súčasne na mail:  marianna.svorenova@kcubar.sk; lenka.hyblarova@kcubar.sk

Všetky prihlásené diela budú hodnotené odbornou komisiou, ktorá navrhne užší výber diel. Tie sa budú prezentovať 23.11. 2019 v rámci podujatia ESENCIA – Antológia folklóru Košického kraja.

Prihláška