EJ ZAHRAJ MI, HUDAČKU

Krajská postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru dospelých

Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria je organizátorom krajskej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru dospelých, ktorej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry SR. Súťažná prehliadka je podujatím ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov zaoberajúcich sa interpretáciou hudobného folklóru, čerpajúcich folklórny materiál z územia Slovenska. 

Súťažná prehliadka sa bude konať 21. septembra 2019 o 13.00 hod. v Kasárňach KULTURPARK, v Košiciach. Stretnú sa ľudové hudby, spevácke skupiny, sólisti speváci aj sólisti inštrumentalisti zo všetkých regiónov Košického samosprávneho kraja. Víťazi krajského kola postupujú na celoštátnu súťaž a prehliadku s názvom „Vidiečanova Habovka“, ktorá sa bude konať 16. – 17. novembra 2019 v Dolnom Kubíne. Hlavným organizátorom celoštátnej prehliadky je Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne s odbornou garanciou Národného osvetového centra. 

Hlavným cieľom podujatia je podporiť poznanie hudobného folklóru z územia Slovenska, ďalej rozvíjať zručnosti a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov, podnecovať hudobné nadanie a umeleckú kreativitu. Poslaním súťaže je podporovať a rozvíjať pozitívny vzťah k tradičnej ľudovej kultúre, umožniť prezentáciu výsledkov svojej práce na verejnosti, poskytnúť priestor pre vzájomnú konzultáciu a diskusiu súťažiacich s členmi odbornej poroty. Motivovať interpretov a priaznivcov hudobného folklóru k vyhľadávaniu, spracúvaniu a interpretácii hudobno-speváckeho materiálu a rozvíjaniu štýlových interpretačných znakov tradičnej ľudovej kultúry z územia Slovenska, objavovať nové muzikantské i spevácke talenty, dať priestor k verejnej prezentácii, oboznámiť verejnosť s hudobným folklórom z územia Slovenska. 

 Tešíme sa na Vašu návštevu!

Ing. Lenka Hyblárová
Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria
Úsek tradičnej ľudovej kultúry

VÝSLEDKY