Workshop Rudohoria

Dňa 28.4.2019 sa v Jasove uskutočnil v poradí už tretí ročník Workshopu Rudohoria s pestrým programom a prezentáciou remeselníkov z Rudohoria. Všetky obce Rudohoria sa mali možnosť prezentovať. Na základe pozvania Hvezdáreň a planetárium zabezpečila Tvorivé astronomické detské dielne, ktorých sa aktívne  zúčastnilo 150 detí, od hvezdárne získali za aktivity drobné darčeky a na podujatie sme prispeli aj tombolou. Získali sme nových návštevníkov hvezdárne a získali sme nové objednávky na podujatia. Pozorovanie oblohy prekazil dážď.