Staň sa ilustrátorom

Už osem rokov robíme vlastný projekt: Staň sa ilustrátorom, ktorý finančne podporil „Fond na podporu umenia“, ide o prepojenie čítaného slova s vytvorením ilustrácie. Čítanie s porozumením a vytvorenie výtvarného diela vedie k lepšiemu pochopeniu textu. Pozvanie na tvorivé dielne je vhodné na získanie zručností pri vytvorení ilustrácie. Dňa 23.5.2019 sa uskutoční vo hvezdárni a planetáriu slávnostná vernisáž s odovzdávaním cien pre najlepšie ilustrácie.

 

Dňa 23.5.2019 o 14:00 sa vo Hvezdárni a planetáriu uskutoční slávnostná vernisáž s odovzdávaním cien víťazom už ôsmeho ročníka literárno-výtvarnej súťaže: Staň sa ilustrátorom VIII, ktorú „Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“. Výstava všetkých prác potrvá v priestoroch hvezdárne do 30.6.2019 a bude prístupná návštevníkom hvezdárne bezplatne.


Literárno –výtvarnej súťaže sa aktívne zúčastnilo 11 subjektov, spolu nám zaslali  229 prác v piatich kategóriách. Ilustrátori prečítali 201 kníh, čo nás veľmi teší. Zároveň sme počas trvania projektu urobili 1 spoločné čítanie a 3 tvorivé dielne ku projektu. Zapojili sa deti vo veku od 4 do 16 rokov z MŠ, ZŠ ZUŠ a DD.

Táto súťaž má za cieľ spojiť čítane slovo s výtvarným spracovaním a má dopomôcť k čítaniu s porozumením. Každoročne sa nám opakujú niektoré knihy, nie je tomu inak ani v tomto ročníku súťaže, napríklad Danka a Janka, O Jankovi Hraškovi, o Snehulienke. Sme radi, že deti nimi zvolené knihy nie len prečítali, ale stali sa ich ilustrátormi. Možno aj táto súťaž privedie zúčastnených k ilustrovaniu, možno v budúcnosti budú ilustrovať aj vlastné diela. Výstava prác bude prístupná verejnosti do 30.6.2019 v priestoroch hvezdárne a planetária Medzev. Projekt „ Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“, veríme, že sa nám podarí v projekte pokračovať aj v budúcom roku, kedy chceme zorganizovať deviaty ročník súťaže.

Vyhodnotenie