Európske solárne dni

V dňoch od 29.4 do 17.5.2019 sa už tradične uskutočnili Európske solárne dni vo Hvezdárni a planetáriu Medzev, pracovisko Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria. Aktívne sa zapojila Stredná odborná škola v Moldave nad Bodvou, jej elokované pracovisko Medzev, Grudnschule Medzev a ZUŠ Medzev so svojim 6 elokovanými pracoviskami. Mali sme aj dospelých návštevníkov z Čiech, z Maďarska, Srbska a Slovenska. 

Lektori boli traja, ktorí sa striedali podľa aktivít: prednášky, prezentácie, demonštrácie solárnej energie – pokusy, pozorovanie Slnka / pre nepriaznivé počasie bolo len raz/.

Vek účastníkov od 6 do 75 rokov.

Počet účastníkov: 119


Národný koordinátor: Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje energie n.o. robí kampaň od 29.4.2019 do 17.5.2019 v rámci celého Slovenska. Naša hvezdáreň Medzev sa každoročne zapája do podujatia svojim aktivitami. V tomto roku  to bude dňa: 29.4.2019 od 15:00 do 16:00 h pozorovaním Slnka s odborným výkladom, dňa: 14.5.2019 od 10:00 h do 12:00 h Tmavé nebo pre všetkých v rámci 100. výročia založenia IAU, dňa: 16.5.2019 od 10:00 h do 14:00 h si pripomenieme Medzinárodný deň svetla – hovoriť budeme o správnom a nesprávnom svietení a vplyve svetla na ľudský organizmus. 

Na podujatia je potrebné sa vopred prihlásiť. Tešíme sa na Vás!

Zmena programu vyhradená