Namaľuj svoj svet – Vászonra fel! Druhé stretnutie

Včera sme namaľovali “Útesy a plachetnice v Pourville” od Clauda Moneta. Našou lektorkou bola Lenka Nagyová.
Stretneme sa 13-ého mája https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/ta5/1.5/16/1f642.png tešíme sa na vás!!!