Krojový ples

02.02.2019 sa konal v poradí už desiaty Krojový ples v kultúrnom dome v Buzici.  Hlavným cieľom podujatia bolo oživenie fašiangových zvykov a zachovanie starodávnych krojov. O šírokú paletu ľudových krojov z celej karpatskej kotliny sa postarali hostia plesu. K dobrej nálade prispela ľudová hudba v prevedení hudobnej kapely Dűvő zo Salgótarján. Podujatie spestril komickými scénkami a interaktívnymi fašiangovými hrami domáci pán plesu Zsiga Gyönyörű 

« 1 z 6 »