10. výročie založenia Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria

Posledný januárový deň (31.1.2019) Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria  oslavovalo 10. výročie svojho založenia. Podujatie sa začalo v Galérii KCÚBaR (Hlavná 52, Moldave nad Bodvou) vernisážou výstavy, ktorá prezentuje diela z oblasti tradičnej ľudovej kultúry, výtvarníctva a fotografie a priblíži návštevníkom desať rokov činnosti Kultúrneho centra.

V nasledujúcom galaprograme v Mestskom kultúrnom stredisku účinkovali Citarový súbor z Buzice, Folklórny súbor Borievka, Folklórny súbor Hornád, Folklórny súbor Ilosvai a Ľudová hudba Szikes.

Ďakujeme pekne za hojnú účasť a za vašu priazeň!

« 1 z 2 »