Namaľuj svoj svet – Vászonra fel! Štvrté stretnutie

Včera sme v mnohonásobnom zmenšení premietli jednu skvelú maľbu na naše plátna. Originál maľby
je dielom tímu umelcov ktorí si hovoria Etam Cru a figuruje na stene budovy v Los Angeles. Pod
vedením lektora Zsolta Bocsárszkeho sa podarilo vykúzliť amatérskym umelcom naozaj vierohodné
imitácie. Prihlasovanie na nasledujúce zážitkové maľovanie je už spustené! Tešíme sa na vás 6.
novembra o 16:00.