METODIKA FOLKLÓRU

Školiace aktivity  METODIKA FOLKLÓRU

Miesto: Kasárne / Kulturpark, budova BRAVO III. poschodie.

Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria pripravilo cyklus vzdelávacích aktivít 

Prihláška

METODIKA FOLKLÓRU. 

Stretnutia sú zamerané na región ABOV. Na spoluprácu sú  prizvaní miestni informátori, zberatelia, predovšetkým z okolia Košíc, ktorí pracujú s folklórnymi skupinami, so žijúcimi nositeľmi, sami sú interpretmi, realizujú terénny výskum. Vzdelávacie aktivity sú určené pre folklórne kolektívy (vedúci, lektori, asistenti, vybraní členovia), pre jednotlivcov, pre učiteľov materských aj základných škôl, pre verejnosť so záujmom o vzdelávanie.  


Prvé stretnutie
13.10. 2018, piatok

Miesto: Kasárne / Kulturpark, budova BRAVO III. poschodie.
Čas: 9:00 – 17:00 hod.

Téma:
Etnológia, folkloristika, životný cyklus, výročný kalendár, sviatkovanie,   tanečné príležitosti a pod.
ABOV – historicky, geograficky a folklórny región, špecifiká regiónu.                  

Lektori:
Mgr. Mária Hlaváčová (Gemerské osvetové stredisko, Rožňava)
Mgr. Erika Švedová (Verejná knižnica Jána Bocatia,  Košice)

Oslovení prednášajúci:
Mgr. Pavol Kacvinský (DFSk Kadlubek, Valaliky / UPJS, KE)
Ing. Tomáš Ondruš (DFSk Škvarkare, Košická Nová Ves).
Marek Rudňanský (výskum v obci Myslava / Nižný Klátov, Čaňa, ),


8.11. 2018, štvrtok 

Miesto: Kasárne / Kulturpark, budova BRAVO III. poschodie.
Čas:
15:00 – 20:45 hod.

Téma:
Hudobný folklór, hudobné  zoskupenia, nástrojové obsadenia v historických kontextoch.
ABOV – špecifiká regiónu, významné hudobné osobnosti, praktické workshopy pre jednotlivé nástroje (štýlotvorné prvky).

Lektor:
Mgr. Michal Noga (etnológ, muzikant, hudobný lektor, odborný pracovník NOC)

Spolupráca:
Michal Zelinka a vybraní interpreti na hudobné nástroje.


16.11.2018, piatok 

Miesto: Kasárne / Kulturpark – Miestnosť: Alfa, konferenčná miestnosť / Bravo
Čas: 11:00 – 13:00 – ZŠ, MŠ – pedagógovia, 14:30 – 18:00 folklórne kolektívy

Téma:
Hudobný folklór,  symbolika v ľudovej piesni, praktické cvičenia a metodické postupy pri príprave na interpretáciu ľudovej piesne. Pre folklórne kolektívy: praktické cvičenia a metodické postupy pri príprave na interpretáciu ľudovej piesne. Ako si pomôcť  aj bez muziky.                  

Lektor:
PhDr. Andrea Jágerová (Stredoslovenské osvetové stredisko)

K dispozícii bude na predaj aj kniha s názvom: Ako spievať ľudové piesne, s praktickými  cvičeniami a CD nosičom.
Autor: PhDr. Andrea Jágerová


24.11.2018, sobota 

Miesto: Kasárne / Kulturpark, budova BRAVO III. poschodie.
Čas: 9:00 – 12:00 hod. , 13:30 – 17:00 hod.

Téma:
Odev, odievanie v historických  a geografických kontextoch,  symbolika.  Špecifiká regiónu Abov, projekt: dokumentácia a zaznamenávanie dostupných informácií o tradičnom odeve v regióne.

Lektor:
PhDr. Martin Mešša, Majster ľudovej umeleckej výroby.

Spolupráca:
Mgr. Erika Švedová (Verejná knižnica Jána Bocatia, Košice), RNDr. Dana Nogová (projekt Odev), Mgr. Pavol Kacvinský (UPJŠ KE / DFSk Kadlubek, Valaliky), Ing. Tomáš Ondruš (DFSk Škvarkare, Košická Nová Ves), Marek Rudňanský (výskum Myslava / Nižný Klátov), Soňa Rudňanská (DFSk Blancar, Myslava).


Vstup na všetky stretnutia je voľný.

V prípade záujmu nám Vašu účasť nahláste a priložte vyplnenú Prihlášku

Mail: zsuzsanna.cehelska@kcubar.sk,  marianna.svorenova@kcubar.sk 
V prípade otázok nás kontaktujte.

Tešíme sa na Vašu účasť!