Abovské tance na Gemeri

KCÚBaR sa v tomto roku v rámci vzdelávacích aktivít sústreďuje na tradičnú ľudovú kultúru Abova. Naša organizácia sa snaží šíriť poznatky o regióne Abov v celom kraji. Organizujeme tanečné domy v každom regióne. Naša prvá zastávka bola v Rožňave (Gemerské osvetové stredisko) 24. októbra.

Martin Topolovsky a Katka Kertisová učili tance z Myslavy. Ladislav Lipták a Zsófia Kupecová učili tance z Bidoviec. Sprevádzala ich Ľudová hudba Radoslava Kertisa.

Nabudúce sa stretneme v Bidovciach 8. novembra, kde Vás spoločne s Kultúrnym centrom Abova znova roztancujeme.

Tešíme sa na Vás!