Namaľuj svoj svet – Vászonra fel! Tretie stretnutie

Tento rok sme už tretí krát organizovali Úžitkové maľovanie v Galérií KCÚBaR (Moldava nad Bodvou Hlavná 52.). Na podujatie prišlo 10 ľudí, a každý z nich mohol zobrať zo sebou svoju maľbu. Potrebné veci sme poskytli na mieste, nebolo prekážkou, aby hostia disponovali s maliarskymi skúsenosťami. Účasť nebola spoplatnená, všetky pomôcky sme poskytli pomocou fondu na podpory národnostných menšín. Naším mentorom bol Cselényi Árpád, výtvarník a pedagóg z Gymnázia Sándora Máraiho v Košiciach.