PODOBY TVORIVOSTI

 

PODOBY TVORIVOSTI

medzinárodný workshop pre výtvarníkov

 

Pod názvom Podoby tvorivosti zorganizovalo Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria medzinárodný workshop, ktorý sa konal na Zlatej Idke, v okrese Košice -okolie v termíne od 14.-16. 9. 2018.

Zúčastnilo sa ho 12 výtvarníčok z Košíc, Spišskej Novej Vsi, Krosna (PL) a Užhorodu (UA).

Podujatie bolo zamerané na vzdelávanie účastníkov v rôznych výtvarných technikách : maľba na hodváb, tvorba plastík s využitím techniky paverpol a maľba akrylom. Okrem voľnej tvorby bolo tematicky smerované aj na využitie ornamentiky z oblasti Abova. Tradičný abovský vzor z výšiviek  našiel svoje uplatnenie nielen v obrazoch, ale aj v plastikách či pri  maľovaní hodvábnych šatiek.

Inšpiráciou pre tvorbu bola prednáška lektorky Mgr. Eriky Švedovej, ktorá prostredníctvom prezentácie, ukážok odevov a výšiviek z Myslavy, ale aj zaujímavého výkladu priblížila účastníkom zvyky a tradície z regiónu Abov.

Piatkové popoludnie bolo venované tvorbe plastík technikou paverpol pod vedením lektorky Veroniky Kolárikovej. Sediace či stojace postavy, ktoré zaujmú čiernou farebnosťou, ozvláštnili autorky domaľovaním ornamentálnych vzorov. Ďalší deň patril maľbe na hodváb. Známa košická výtvarníčka a módna návrhárka Júlia Zelená vysvetlila účastníčkam hlavné zásady tejto techniky. Hodvábne šatky s jemnou pastelovou farebnosťou a  rôznou tematikou vznikali postupne v priebehu celého dňa. Tvorivé úsilie výtvarníčok trvalo do neskorých nočných hodín a pokračovalo aj v nedeľu dopoludnia, kedy sa maľovalo na plátno technikou akrylu.

Priateľská atmosféra, vzájomná výmena skúseností, kreativita a nadšenie boli obohatením pre všetkých účastníkov podujatia.

 

Putovnú výstavu výtvarných diel z medzinárodného workshopu PODOBY TVORIVOSTI si budú môcť záujemcovia pozrieť v Košiciach, v Átrium klube od 30. novembra 2018 do 7. januára 2019.


Neprofesionálni výtvarníci z Košického kraja, Poľska a Ukrajiny budú mať príležitosť rozšíriť si svoje zručnosti v oblasti výtvarných techník na medzinárodnom workshope pod názvom PODOBY TVORIVOSTI, ktorý bude zameraný na maľbu na hodváb, plastiku a maľbu akrylom s tematikou  ornamentiky v oblasti Abova. Vzdelávacie podujatie sa uskutoční v termíne od 14.-16. 9.2018 na Zlatej Idke. Z prác, ktoré vzniknú na workshope, sa koncom roka uskutoční putovná výstava.

Organizátor : Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria
Termín : 14. – 16. 9. 2018
Miesto : Zlatá Idka
Účastníci : výtvarníci z Košického samosprávneho kraja, Poľska, Ukrajiny
Lektori : Júlia Zelená, Veronika Koláriková, Mgr. Erika Švedová

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.