Juniáles 2018 v Nižnom Klátove

Dňa 23.6.2018 sa v obci Nižný Klátov konal Juniáles, kde pracovníci hvezdárne a planetária Medzev na základe pozvanie p. starostky PhDr. Ing. Marcely Jokeľovej  zabezpečovali detské tvorivé dielne a pozorovanie Slnka, pre záujemcov prezentovali činnosť hvezdárne a možnosť jej návštevy. Tombolou podporili podujatie. Pre veľmi nepriaznivé počasie sme akciu museli predčasne ukončiť.