Dni OBCE MALÁ IDA A III. FESTIVAL RUDOHORIA

Hvezdáreň a planetárium sa  už po tretí raz zúčastňuje Festivalu Rudohoria. Zabezpečuje pre návštevníkov Festivalu pozorovanie oblohy, pre deti detské tvorivé astrodielne, robí prezentáciu svojej činnosti a takýmto spôsobom získava nových návštevníkov do hvezdárne. Na podujatí, kde sa prezentuje každá obec v Rudohorí, pôsobnosť KCÚBaR, je prezentácia činnosti KCÚBaR veľmi atraktívna.

Dňa 16.6.2018 sa v obci Malá Ida konal III. Festival Rudohoria a Dni obce Malá Ida / od 15.6. a 16.6.2018/. Hvezdáreň a planetárium Medzev zabezpečovala na podujatí prezentáciu práce hvezdárne, robila pre deti Detské astronomické tvorivé dielne a hlavne pozorovanie Slnka dvomi ďalekohľadmi a pomocou okuliarov s astrofóliou. Návštevníci mali možnosť vidieť „ kvietky“ na solárny pohon, čo zaujalo hlavne deti. Na podujatie sme za KC zabezpečili tombolu a prostredníctvom osobných rozhovorov sme prezentovali činnosť KCÚBaR a hvezdárne, veríme, že získame nových návštevníkov. Podujatie sa vydarilo, pri ďalekohľadoch sa vystriedalo viac ako 300 pozorovateľov Slnka vo veku od 3 do 80 rokov. Na podujatí sa prezentovalo 16 obcí Rudohoria, malo aj medzinárodnú účasť.