Výstava výtvarníka Milana Bandurčina – malé Príbehy

V rámci zahraničnej spolupráce dvoch organizácií s krajskou pôsobnosťou : Kultúrnym centrom Údolia Bodvy a Rudohoria a Wojewódzkim Domom Kultury v Rzeszowe (WDK) sa uskutoční recipročná výstava výtvarníka Milana Bandurčina z Košíc, ktorý svoje grafiky a maľby predstaví širokej verejnosti od 29. mája vo výstavných priestoroch WDK v Rzeszowe. Výstava potrvá do 14. júna. Košičania si výtvarnú tvorbu Rzeszowských autorov budú môcť vychutnať na jeseň v Atriu klube na Terase.

 

Milan Bandurčin

5. 10.  1960 narodil sa v Snine.

1976 – 1980 absolvoval odbor propagačnej grafiky na Strednej škole umeleckého priemyslu v Košiciach u akademických maliarov Jeníkových. Natrvalo sa usadzuje v Košiciach.

1980 – 1989 pracuje v rôznych zamestnaniach ako aranžér, grafik a typograf.

1989 – 1990 spoluzakladal reklamnú firmu Beren ateliér so zameraním na grafický dizajn, v ktorej pôsobí dodnes.

Vo voľnom čase sa venuje kresbe, grafike, maľbe a detskej ilustrácii. Svoju tvorbu prezentuje už dlhé roky na rôznych výstavách a súťažiach neprofesionálnej aj profesionálnej výtvarnej tvorby, kde získal viacero ocenení. Okrem toho za zúčastnil niekoľkých medzinárodných plenérov na Slovensku aj v Poľsku.

Tvorba Milana Bandručina sa vyznačuje osobitým rukopisom s vnútorným prežívaním sveta prostredníctvom surreálnej symboliky. Do svojích obrazov často ukladá rôzne písomné posolstvá. Je predovšetkým kresliar s vycibrenou technikou, ktorú rozvíja v kresbe tušom, ceruzkou a v grafických technikách ako je mezotinta a suchá ihla. V posledných rokoch prevláda v jeho tvorbe maľba na plátno. Napriek vplyvu počítačových techník, zostáva verný klasickým výtvarným disciplínam. 

Autorské výstavy: 

1984 – 1999 – Humenné, 1986 – Medzilaborce, 1991 – Snina, 

1999 – Michalovce, 2002 – Košice, 2004 – Ladomirov, Snina, Humenné, 

2005 – Przemyšl, Jaroslaw (Poľsko), 2010 – Svidník 

Kolektívne výstavy:

Lučenec, Banská Bystrica, Martin, Bratislava, Košice, Trenčín, Praha, Brno (Česká republika), Gliwice (Poľsko)

Tvorbu významného košického grafika Milana Bandurčina si môžu od 29. mája pozrieť návštevníci Wojewódzkeho Domu Kultury v Rzeszowe (WDK). Výstava pod názvom malé Príbehy sa koná v rámci zahraničnej spolupráce dvoch krajských kultúrnych inštitúcií WDK v Rzeszowe a Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria so sídlom v Moldave nad Bodvou. 

Výtvarníkov a priaznivcov umenia privítal na vernisáži výstavy na domácej pôde riaditeľ WDK Marek Jastrębski a  Michal Kupec za KCUBaR. Návštevníkom sa za organizátorov prihovorila a priblížila autorovu tvorbu aj Helga Tomondyová, odborná pracovníčka pre úsek výtvarnej tvorby.

Olejomaľby, náčrty  a grafické diela Milana Bandurčina zaujali svojou originalitou a nápaditosťou, ale aj použitými grafickými technikami, ktoré sú náročné na čas, zručnosť, trpezlivosť a zároveň si vyžadujú a výborné kresliace zručnosti, ktoré autorovi nechýbajú.

Priateľská atmosféra, kultúrny program, príjemné prostredie a originálne diela, to všetko sa podpísalo pod  krásny a nezabudnuteľný zážitok z otvorenia  výstavy, ktorú si návštevníci majú možnosť pozrieť v Rzeszowe do 14. júna 2018

Katalog