DEŇ OBCE VYŠNÝ MEDZEV

Dňa 9.6.2018 sa konal Deň obce Vyšný Medzev, naša hvezdáreň a planetárium Medzev zabezpečovala pozorovanie oblohy a detské tvorivé astrodielne. Pozorovanie ovplyvnilo nepriaznivo počasie, pozorovalo sa len krátko Slnko. Na Tvorivých dielňach sa zúčastnilo množstvo detí, kde si vyskúšali svoje výtvarné zručnosti a vedomosti o vesmíre. Pre dospelých sme ponúkali informácie o našej činnosti, zabezpečili sme Tombolu, veríme, že podobnými aktivitami zabezpečíme zvýšenie návštevnosti hvezdárne v nasledujúcom období.