KOŠICKÁ PALETA 2018

krajská súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby v Košickom samosprávnom kraji

Košická paleta patrí medzi najväčšie a najprestížnejšie výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby v Košickom kraji. Zúčastňujú sa jej každoročne autori zo všetkých okresov, pre ktorých sa tvorba výtvarných artefaktov stala záľubou. Do tohoročnej súťažnej výstavy sa tento rok prihlásilo 96 autorov od tých najmladších vo veku 15 rokov až  po aktívnych dôchodcov vo veku 85  rokov. Spolu bolo predložených 263 výtvarných diel. Trojčlenná odborná porota z radov aktívnych výtvarníkov a pedagógov v zložení Mgr. art Eva Tkáčiková, Mgr.  Adrián Bačo a Júlia Zelená vybrala na krajskú výstavu 102 prác od 70 autorov.

Najdôležitejším kritériom výberu  bola sila výpovede diela, osobitosť výtvarného stvárnenia, myšlienka diela, autenticita, originalita rukopisu a kreativita autora. Práce boli hodnotené podľa propozícií súťaže v jednotlivých vekových kategóriách 15-25 rokov, 25-60 rokov a nad 60 rokov. Osobitnou kategóriou je insitná tvorba, ktorá je aj najmenej zastúpená, avšak kvalitatívne prináša veľmi zaujímavé diela. Tematika je rôznorodá od portrétnej tvorby, krajinomaľby, zátišia až po abstraktné kompozície. Divákov určite zaujmú veľkorozmerné plátna s motívom cyklistických pretekov, vernisáže výstavy alebo zachytenie požiaru UPJŠ ako aj insitné diela s názvom Túžba v cukrovej trstine, Familia Hohenflajster na cestách a mnohé ďalšie. Medzi najviac využívané techniky patrí maľba akrylom, olejom, akvarelom, rôzne kombinované techniky, enkaustika, ale nechýba ani linoryt, počítačová grafika, drevené a kamenné plastiky. 

Organizátorom výstavy je už niekoľko rokov Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja. Vernisáž výstavy sa uskutoční 23. mája o 16.30 hod. vo výstavných priestoroch budovy Bravo v Kulturparku v Košiciach. Najúspešnejší výtvarníci si za svoju tvorbu odnesú diplomy a vecné ceny.  Najlepšie  diela postupujú na celoštátnu súťaž a výstavu Výtvarné spektrum do Trenčína.

Záujemcovia si túto jedinečnú a pestrú tvorbu autorov z celého kraja majú možnosť pozrieť denne okrem pondelka od 11.00 do 18.00 až do 10. júna.

Mgr. Helga Tomondyová

Zoznam vybratých diel na krajskú súťaž

Ocenenia

Katalóg

KOŠICKÁ PALETA 2018 – diela neprofesionálnych výtvarníkov z Košického kraja v Kulturparku

Vernisáž krajskej výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby Košická paleta 2018  sa konala dňa  23. mája v Kulturparku v Košiciach. Slávnostnú atmosféru spojenú s odovzdávaním cien najúspešnejším autorom spríjemnilo na úvod sláčikové kvarteto. Za organizátora sa prítomným prihovoril riaditeľ Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria MA Michal Kupec. Úroveň súťaže a spôsob hodnotenia diel priblížila predsedníčka odbornej poroty Mgr. art Eva Tkáčiková. Okrem iného konštatovala, že vytvorenie priestoru na konfrontáciu a vzájomný dialóg je jedno z najväčších pozitív tejto súťaže a výstavy. Otvoreniu výstavy predchádzal rozborový seminár s členmi poroty, ktorú tvorili okrem predsedníčky aj členovia Mgr. art Adrián Bačo a Júlia Zelená.  Vyše 120 návštevníkov na otvorení výstavy je nesporným dôkazom záujmu o tento druh umenia. 

Priateľské stretnutia ľudí s rovnakým záujmom, ktorí prišli na vernisáž z celého košického kraja od Kráľovského Chlmca až po Spišskú Novú Ves, odborné diskusie o umení, moderný industriálny výstavný priestor, ale aj záujem nových autorov zapojiť sa do Košickej palety v budúcnosti, to všetko dotváralo výbornú atmosféru celého podujatia.

Výstavu si záujemcovia môžu pozrieť do 10. júna 2018.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.