Oslavy 140 výročia založenia DHZ Medzev

Hvezdáreň a planetárium Medzev má dlhoročnú spoluprácu s DHZ Medzev, spolupracovala aj na výtvarnej a literárnej postupovej súťaži. Na podujatiach spolupracuje s mestom Medzev. Na podujatí bude zabezpečovať astronomické detské tvorivé dielne, tešíme sa na Vás.

Dňa 2.6.2018 sa na námestí v Medzeve konali oslavy 140. výročia založenia DHZ Medzev. Pracovisko Hvezdárne a planetária Medzev na podujatí zabezpečovalo astronomické tvorivé dielne pre všetky prítomné deti. Tvorivých dielní sa zúčastnilo 176 detí, ktoré si odniesli aj malú pozornosť z hvezdárne za svoje úsilie. Dospelí sa informovali o činnosti a fungovaní hvezdárne, veríme, že aj účasťou na takýchto podujatiach získame nových návštevníkov do hvezdárne. Podujatie malo medzinárodný charakter a zúčastnil sa ho aj prezident DPO SR p. Pavol Ceľuch.