REC – PLAY

Prehliadka videotvorby mladých REC -PLAY 2018

je regionálnou postupovou prehliadkou amatérskej filmovej tvorby, ktorá vyhľadáva talentovaných tvorcov, rozvíja ich kreativitu a zároveň dáva možnosť prezentácie a konfrontácie všetkým záujemcom, ktorí tvoria v tejto oblasti záujmovo-umeleckej činnosti..

Tabačka Kulturfabrik v Košiciach už niekoľko rokov poskytuje kvalitné zázemie pre toto podujatie, ktoré sa uskutoční už o pár dní dňa 10. marca 2018 so začiatkom o 9.30. Organizátorom súťažnej prehliadky je Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja.

Priaznivci nekomerčných filmov aj tvorcovia sa môžu aj tento rok tešiť na pestrú paletu filmov v celkovom počte 28 od 19 autorov a jedného kolektívu. Najpočetnejšie je zastúpená kategória autorov od 16 do 21 rokov, ktorá si pripravila zaujímavé hrané filmy, videoklipy, dokumenty, experimenty, ale aj množstvo animovaných filmov, ktorým nechýba myšlienka či nápadité výtvarné stvárnenie. Tematika je rôznorodá a týka sa aj dnešných pálčivých tém akými sú závislosť, šikana, otázka zmyslu života, svedomia, ale aj silného materinského puta. V tejto „mládežníckej“ kategórii predstavia svoju tvorbu študenti Školy úžitkového výtvarníctva, Strednej súkromnej umeleckej školy filmovej v Košiciach, ale aj Základnej umeleckej školy na Bernolákovej.

V kategórii do 16 rokov upútajú svojou animovanou tvorbou  už tradične deti z Detskej filmovej spoločnosti pri CVČ Domino v Košiciach,  ale aj  videoklipy zo ZUŠ v Gelnici.

V kategórii autorov nad 21 rokov si pozrieme tri snímky : hraný film, animáciu a cestopisný dokument od 3 autorov.

Po projekcii filmov a obedňajšej prestávke sa uskutoční vzdelávacia časť pozostávajúca z hodnotenia filmov odbornou porotou, ktorá odporučí najlepšie diela na postup do krajského kola súťaže amatérskej filmovej tvorby CINEAMA do Rožňavy. Najúspešnejšie snímky budú Košický kraj reprezentovať  na celoštátnej prehliadke v júni v Nitre.

Všetkých záujemcov a  priaznivcov nekomerčných filmov srdečne pozývame na túto jedinečnú prehliadku krátkych videofilmov REC-PLAY.

PROGRAMOVÝ LETÁK

Prehliadka videotvorby mladých, ktorú organizovalo Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja prilákalo do priestorov Tabačky Kulturfbarik  v sobotu 10.3.2018 takmer šesťdesiat priaznivcov nekomerčných videofilmov, ale aj samotných autorov krátkych  animovaných filmov, dokumentov, hraných filmov, videoklipov aj experimentov.

Návštevníci aj autori prehliadky si mohli dopoludnia pozrieť 28 filmov. Odborná porota v zložení : Peter Šimkanin, Lukáš Berberich a Natália Brzáčová navrhla 21 snímok na postup do krajského kola súťaže neprofesionálnej  filmovej tvorby Cineama. Hlavnú cenu súťaže získal Tomáš Bucher v kategórii autorov od 16 – 21 rokov za animovaný film Rybár. Ocenenia za TOP film prehliadky si odniesli Detská filmová spoločnosť za animovaný krátky film Prestávka, Adam Babuščák za animáciu Bermudy, Šimon Šebo za hraný film Lovec a Adela Križovenská za animovaný film Struggle. Čestné uznanie   boli udelené trom animáciam : Libuši Bujňákovej za snímku Luna, Marekovi Kriškovi za Tea for two a Petrovi Daduľákovi za film Banič o vynálezcovi funkčného padáka.

Po projekcii filmov mali  autori filmov možnosť diskutovať s členmi odbornej poroty, ktorá sa vyjadrila k jednotlivým filmom, sprostredkovala prítomným svoj pohľad na dielo, vyzdvihla jeho kvality ale aj poradila, čo by sa v budúcnosti dalo v tvorbe zlepšiť.

Na záver si autori vypočuli výsledky súťaže a prevzali ocenenia. Držíme im palce, aby svoje diela aj ocenenia obhájili aj v najvyššom celoštátnom kole súťaže Cineama v júni toho roku v Nitre.

Podujatie ponúklo návštevníkom okrem príjemnej a tvorivej atmosféry aj nevšedný umelecký zážitok.

Mgr. Helga Tomondyová

Výsledky REC-PLAY 2018