Európsky Slnečný ďalekohľad

Pozorovanie Slnka ako nikdy predtým

EST, Európsky slnečný ďalekohľad, je revolučný prístroj s priemerom primárneho zrkadla 4 m, ktorý je určený na výskum nášho aktívneho Slnka s veľmi vysokým rozlíšením. Jeho najmodernejšie prístrojové vybavenie pomôže vedcom porozumieť magnetickým procesom existujúcim v atmosfére Slnka. EST bude vybudovaný na Kanárskych ostrovoch (Španielsko) kvôli využitiu tamojších jedinečných pozorovacích podmienok. Prvé svetlo je plánované na rok 2026.

EST-veda. Pochopenie nášho aktívneho Slnka

Hlavným cieľom ďalekohľadu EST je výskum štruktúry, dynamiky a prejavov aktivity v spodných vrstvách slnečnej atmosféry, kde magnetické polia neustále interagujú s plazmou a ich energia je niekedy uvoľňovaná v mohutných explóziách. Takýto výskum si vyžaduje pozorovania fundamentálnych procesov na im vlastných priestorových škálach, ktoré sú na slnečnom povrchu menšie ako 30 kilometrov. Za týmto účelom bude EST vybavený 4-metrovým zrkadlom, pokročilou adaptívnou optikou a súborom inovatívnych prístrojov navrhnutých pre presné multispektrálne, spektropolarimetrické pozorovania. EST veľmi detailne nazrie do systému fungovania slnečnej atmosféry za účelom rozlúštiť pretrvávajúce otázky týkajúce sa: štruktúry a vývoja slnečných magnetických polí vrátane slnečných škvŕn, vynárania sa magnetických polí na slnečný povrch, dynamiky a ohrevu chromosféry, spúšťacieho mechanizmu erupcií a vzájomných magnetických väzieb medzi jednotlivými vrstvami slnečnej atmosféry.

EST. Technologická výzva

EST je nesmiernou technologickou výzvou v mnohých náročných technických oblastiach súvisiacich napríklad s termoreguláciou, adaptívnou optikou a prístrojovým vybavením. Potrebné novátorské riešenia budú preto pre EST vyvíjané partnerskými inštitúciami združenými v EAST a to v úzkej spolupráci s európskym priemyslom.
Vybudovanie ďalekohľadu EST ponúka jedinečnú príležitosť pre technologický rozvoj a priemyselné spolupráce, ktoré pozdvihnú európsky potenciál v oblasti dizajnu a výroby mechanických sústav, veľkoformátových optických elementov, vysokorýchlostných detektorov a presných vedeckých prístrojov ako aj v oblasti vývoja systémov potrebných pre správu dát.

Multikonjugovaná adaptívna optika (MCAO)

Maloškálové tepelné variácie spôsobujú turbulencie v atmosfére Zeme, ktoré následne vedú k degradácii kvality získaného obrazu astronomických objektov. Na minimalizovanie tohto problému je určený systém MCAO, s ktorým sa v konštrukcii ďalekohľadu EST počíta od samotného začiatku. Systém bude korigovať deformácie čela svetelnej vlnoplochy, ktoré vznikajú pri jej prechode medzi dvomi rôznymi vrstvami atmosféry. V partnerských inštitúciách už prebieha intenzívny program vývoja MCAO s cieľom zlepšiť činnosť kľúčových častí tohto systému, napr. deformovateľných zrkadiel a senzorov vlnoplochy.

Nové prístroje pre 2D slnečnú spektropolarimetriu

Vlastnosti slnečných magnetických polí je možné určiť prostredníctvom analýzy spektropolarimetrických pozorovaní. Súčasné štrbinové spektrografy poskytujú veľmi presné merania, no sú pomalé. V ich prípade totiž musí byť slnečný povrch postupne skenovaný, aby bolo možné vytvoriť výsledné 2D obrázky. EST prekoná tento problém pomocou inovatívnych veľkoformátových laditeľných etalónov a prostredníctvom systémov integrovaných snímkovacích jednotiek, ktoré budú využívať mnohoštrbinové obrazové skenery alebo mikrošošovkové matice. V partnerských inštitúciách ďalekohľadu EST práve prebieha vývoj prototypov týchto zariadení.