WORKSHOP PRE FOTOGRAFOV

V priestoroch Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria sa dňa 26. októbra 2017 stretli členovia košických fotoklubov ZKF K-91 a FK NOVA. Na workshope boli prezentované fotografie účastníkov Medzinárodného plenéra fotografov, ktorý sa uskutočnil v septembri tohto roku vo Viničkách. Rôznorodosť námetov a pohľadov na ten istý fotografovaný objekt vyvolalo nielen zaujímavú diskusiu, ale prispelo k vzájomnej výmene skúsenosti a obohateniu všetkých zúčastnených.

Široká verejnosť bude mať možnosť vidieť tvorivý prístup fotografov na poplenérovej výstave v Košiciach od 1.decembra v Átriu-klube.