Hvezdáreň a planetárium Medzev ponúka pre žiakov ZŠ a študentov SŠ astronomické prednášky a súťaže

Hvezdáreň a planetárium Medzev ponúka pre  žiakov ZŠ a študentov SŠ astronomické prednášky, prezentácie, astronomické tvorivé dielne, návštevu planetária, odborné astronomické výstavy, planetárny park s výkladom, v prípade priaznivého počasia aj priame pozorovanie oblohy s výkladom a iné podujatia priamo v priestoroch hvezdárne Medzev na Štóskej 174 v Medzeve.

Súťaže organizované Hvezdárňou a planetáriom Medzev nájdete na nasledujúcom odkaze – TU

Môžeme prísť  k Vám do školy.

Platba možná kultúrnymi poukazmi. /1 KP/žiak/, dozor u nás neplatí.

Na podujatie u nás je potrebné sa vopred nahlásiť!

 

 

Hvezdáreň  a planetárium Medzev – pracovisko Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria,
kontakt: 055/ 466 36 75, 0917 178 276
e-mail:  olga.ballaschova@kcubar.sk, tomas.cabala@kcubar.sk