II. Európska noc výskumníkov v Medzeve

V r. 2016 sa nám podarilo prvý krát realizovať  Európska noc výskumníkov  v našej  hvezdárni v Medzeve, ktorá sa stretla s veľkým záujmom návštevníkov. Na podujatie je potrebné sa vopred prihlásiť s kapacitných dôvodov. Program na Európsku noc výskumníkov 2017 vo hvezdárni a planetáriu Medzev / Štóska 174, 044 25 Medzev/

Dňa 29.9.2017 od 10:00 h do 20:30 h

Vytvorené vedou

Od 10:00 h pre MŠ, ZŠ a SŠ:

priame pozorovanie oblohy / v prípade priaznivého počasia/
Astronomické tvorivé dielne
Prehliadky výstav: mini výstava meteoritov
Výstava o Vesmírnom počasí
Pokusy – otvorená hodina fyziky

O 11:00 h Vedecká cukráreň – prednáša Doc. Gális– téma: Vesmírne desatoro

Od 15:00 h program pre širokú verejnosť: výstavy, prehliadka objektu hvezdárne s výkladom, pozorovanie oblohy, výklad o Planetárnom parku.

Zmena programu vyhradená!

Tešíme sa na Vás!


Na podujatí sa v priebehu dňa 29.9.2017 zúčastnilo:   315 návštevníkov
Počet žiakov: 255, školy:  4, 1x detský domov
Počet lektorov: 7, z toho 6 mužov, 1 žena a 5 študentov /dobrovoľníkov/ – pomocníkov pri stanovištiach

Počet stánkov: 3x stánky s  pokusmi – workshopy, z toho 2  hmlové komory – úkazy so suchým ľadom – malo to veľký úspech, 1x tvorivé astro dielne, 1x stanovište na priame pozorovanie oblohy s dvoma ďalekohľadmi, 3x výstavy: mini výstava meteoritov, anglicko-slovenská výstava o Vesmírnom počasí, výstava fotografií bleskov a úkazov na oblohe od p. V. Szémana. 1x prednáška : Vesmírne desatoro – Doc. Gális.

Snažili sme sa, aby sa všetci návštevníci vystriedali na všetkých stanovištiach.

Viac na:  https://www.facebook.com/pg/nocvyskumnikov/photos/?tab=album&album_id=1951328781545659

Pomoc nám poskytlo: SOVVA,  RCM Košice a UPJŠ Košice, poďakovanie patrí hlavne p. RNDr. Ivanovi Kimákovi z Regionálneho centra mládeže Košice a Doc. RNDr. Rudolfovi Gálisovi, PhD. z katedry didaktiky fyziky UPJŠ Košice. Druhý ročník sa nám vydaril a tešíme sa na tretí!