SOLI DEO GLORIA – 500 rokov maďarskej reformácie

 

Z príležitosti 500. výročia reformácie sa dňa 10.9.2017 konalo v Galérií Kultúrneho centra otvorenie výstavy Soli Deo Gloria. Hlavným organizátorom putovnej výstavy,  ktorá predstavuje a zahrňuje významné udalosti reformácie bol Generálny konzulát Maďarska v Košiciach.

Program:

10:30 Bohoslužba

(Kostol reformovanej cirkvi, Moldava nad Bodvou, Hlavná 49)

11:00 Otvorenie výstavy
(Galéria Moldava, Hlavná 52)

Výstavu otvoril Levente Bitay, konzul Maďarska v Košiciach.