Putovný festival

Dňa 9.9.2017 sa konal v Kechneci v poradí ôsmy Putovný festival Údolia Bodvy a Rudohoria. Podujatie sa začalo predstavením chodúľového divadla Vaga Banda. V pestrom programe sa predstavili kolektívy karpatsko nemeckej a maďarskej národnosti, ako aj slovenská majorita. Súčasťou Putovného festivalu bolo aj slávnostné vyhodnotenie krajskej postupovej súťaže a prehliadky choreografií folklórnych kolektívov Tancuj, tancuj.

Program:

16:00  „Obrí cirkus“– predstavenie chodúľového divadla Vaga Banda

16:50  Slávnostné otvorenie Putovného festivalu

17.00  Folklórny galaprogram

(účinkujú: DFS Kelepelők, Mladežnícky súbor Borostyán, spevácka skupina Babinec,
TS Shadirattam, nositelia tradícií z Hidasnémeti, ĽH Szikes)
Vystúpenie víťazov krajskej súťaže dospelého folklóru Tancuj, tancuj
Program tanečného zoskupenia Fitos Dezső Társulat

20:00  Tanečný dom

SPRIEVODNÉ PODUJATIA:
Tvorivé dielne a drevený kolotoč