Výstava fotografií z Medzinárodného plenéra fotografov v Čečejovciach pri príležitosti 700. výročia obce

Výber fotografií z medzinárodného plenéra fotografov pod názvom Poklady stredovekého umenia v oblasti Slovenského Rudohoria si budú môcť pozrieť návštevníci výstavy v obci Čečejovce, v priestoroch Spoločenského centra od 26.augusta 2017. Výstava sa koná pri príležitosti osláv 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci.

Vystavené fotografie 17 účastníkov z Košíc, Oradei (Rumunsko), Užhorodu (Ukrajina) a Krosna (Poľsko) sú umeleckým dokumentom pamiatok, ktoré v sebe ukrýva Košický kraj. Kostolíky z obdobia stredoveku, nachádzajúce sa v obciach a mestách okresov Košice-okolie a Rožňava : Čečejovce, Turňa nad Bodvou, Peder, Plešivec, Ochtina, Koceľovce, Štítnik a Lúčka, ukrývajú v sebe nielen bohatú freskovú výzdobu, ale aj kus histórie. Organizátorom trojdňového medzinárodného plenéra fotografov, ktorý sa konal  v roku 2016 v Krásnohorskej Dlhej Lúke bolo Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria.

Výstava má putovný charakter. Od konca minulého roka ju mali možnosť vidieť záujemcovia v Košiciach a v Užhorode (Ukrajina).

Výstava v Čečejovciach potrvá do 31. septembra 2017.

Mgr. Helga Tomondyová