NA KOŠICKEJ TURŇI

Naše Kultúrne centrum bolo opäť oslovené ako spoluorganizátor hudobno-speváckeho podujatia „Na košickej turňi“ (hlavným organizátorom je mestská časť Košice – Šaca).

Keďže našim cieľom je zlepšovať a zdokonaľovať aktivity v oblasti tradičnej ľudovej kultúry, rozhodli sme sa, že tento rok bude tento ročník podujatia nesúťažný, tzv. metodický. Pôjde o nesúťažnú prehliadku speváckych skupín a sólistov spevákov. Bude sa konať 15. októbra 2017 v poobedňajších hodinách v Kultúrnom stredisku Košice – Šaca.

Do prehliadky sa môžu prihlásiť spevácke skupiny v počte 3 – 12 členov v ich pôvodnom zložení (ak je raz skupina zmiešaná, muži + ženy, nie je možné, aby vystupovali zvlášť), ďalej speváci sólisti alebo duá.

Oslovili sme lektorov, ktorí nám poskytnú vzácne rady, informácie na možnosť zlepšenia práce s ľudovou piesňou, takže budeme sa vzdelávať, zlepšovať, zdokonaľovať, pôjde o tzv. odborný seminár s lektormi.

Podujatie vyvrcholí večerným hudobno-speváckym koncertom Muziky Milana Rendoša.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

PS: Svoje prihlášky posielajte do 31. júla 2017 na mailovú adresu: zsuzsanna.cehelska@kcubar.sk

PRIHLÁŠKA