Výstava fotografií z Medzinárodného plenéra fotografov v Užhorode

Putovnú výstavu fotografií z medzinárodného plenéra fotografov pod názvom Poklady stredovekého umenia v oblasti Slovenského Rudohoria si budú môcť pozrieť návštevníci zámku v Užhorode od 20. júna 2017.

Vystavené fotografie 17 účastníkov z Košíc, Oradei (Rumunsko), Užhorodu (Ukrajina) a Krosna (Poľsko) sú umeleckým dokumentom pamiatok, ktoré v sebe ukrýva Košický kraj. Kostolíky z obdobia stredoveku, nachádzajúce sa v obciach a mestách okresov Košice-okolie a Rožňava : Čečejovce, Turňa nad Bodvou, Peder, Plešivec, Ochtina, Koceľovce, Štítnik a Lúčka, ukrývajú v sebe nielen bohatú freskovú výzdobu, ale aj kus histórie.

Organizátorom trojdňového medzinárodného plenéra fotografov, ktorý sa konal  v roku 2016 v Krásnohorskej Dlhej Lúke bolo Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria.

Výstava potrvá do 5. júla.

Mgr. Helga Tomondyová