KOŠICKÁ PALETA 2017

Krajská výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby Košická paleta 2017 potrvá do 4. júna.

Sviatok neprofesionálnych výtvarníkov z košického kraja, ktorý poznajú všetci priaznivci a obdivovatelia výtvarného umenia pod názvom Košická paleta sa blíži. Krajskú výstavu tých najlepších diel, ktorú pripravilo Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, si budú môcť návštevníci pozrieť vo výstavných priestoroch Kasární Kulturpark v Košiciach. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční dňa 17. mája o 16.30 v budove Bravo.

Do tohoročnej krajskej súťažnej výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby Košická paleta sa zapojilo vyše 100 výtvarníkov z celého košického kraja od mládeže nad 15 rokov až po autorov v dôchodkovom veku s takmer 300 výtvarnými dielami. Odborná porota odporučila vystaviť 118 prác od 77 autorov.

Z výtvarných techník je najviac zastúpená maľba akrylom, olejomaľba, ale nechýba ani pastel, perokresba, maľba na hodváb, akvarel, počítačová grafika, linoryt, keramika, či plastiky z dreva, kameňa a drôtu. Tematicky sú výtvarné diela rôznorodé od krajinomaľby cez portrétnu tvorbu, zátišie až po rôzne kompozície či abstrakciu.

Podujatie, ktoré podporil Fond na podporu umenia, napomáha nielen vyhľadávať a rozvíjať záujmy kreatívnych tvorcov, objavovať nové výrazné talenty z radov mládeže a dospelých, ale poskytuje aj priestor na prezentáciu a konfrontáciu výsledkov za konkrétne obdobie. Táto platforma v neposlednom rade podporuje aj ďalšie vzdelávanie  výtvarníkov v košickom kraji. Ocenené diela budú reprezentovať náš kraj na  celoštátnej súťažnej výstave Výtvarné spektrum, ktorá sa uskutoční v septembri v Trenčíne.

Veríme, že výstava Košická paleta 2017, ktorá potrvá do 4.júna, priláka čo najviac návštevníkov a poskytne nevšedný umelecký zážitok.

Výstavné priestory Kulturparku v Košiciach sa 17. mája, v deň konania vernisáže krajskej súťaže a výstavy Košická paleta 2017, zaplnili takmer 150 priaznivcami výtvarného umenia, autormi vystavených diel ale aj ich príbuznými. Skvelú atmosféru obohatili na úvod svojim hudobným vstupom manželia Činčurovci. Za Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, ktoré bolo organizátorom celého podujatia,  privítal návštevníkov riaditeľ MA Michal Kupec. Slova sa ujal aj predseda poroty PaedDr. Viliam Potanka, ktorý konštatoval neustále zvyšujúcu sa úroveň krajskej výstavy, ocenil účasť nových autorov, ale aj výbornú organizáciu podujatia. Pred otvorením výstavy využili autori z rôznych kútov košického kraja (Michalovce, Košice, Spišská Nová Ves, Rožňava, Sobrance…) v rámci rozborového seminára možnosť vypočuť si názor aj ďalších dvoch členov poroty Mgr. art. Andrei Čepiššákovej a Andyho Goreho. Pri výbere a hodnotení prác sa prihliadalo na tvorivý prístup autora, jeho vlastný autorský pohľad aj rukopis, ale aj na celkový estetický dojem výtvarného diela.

Najúspešnejší autori si prevzali diplomy a vecné ceny. Ich diela postupujú do užšieho výberu celoštátneho kola súťaže Výtvarné spektrum, ktoré sa uskutoční v septembri v Trenčíne.

Krajská výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby Košická paleta 2017 potrvá do 4. júna.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

      Mgr. Helga Tomondyová