Spoznajme sa a učme sa hrou II.

Druhý ročník vzdelávacieho projektu pre deti nemeckej, rómskej a iných národností žijúcich v pôsobnosti KCÚBaR. Tvorivé dielne, prednášky, prezentácie pre deti z MŠ, ZŠ v priestoroch hvezdárne a planetária Medzev sa konajú nepravidelne po dohode so školami, a v lete po dohode s rodičmi, ktorí deťom pri práci pomáhajú. V prípade priaznivého počasia sledujú oblohu a majú k tomu odborný výklad, v rámci projektu môžu navštíviť planetárium. Zmysluplné a hravé strávenie času aj v jazyku národnostnej menšiny.  V prípade záujmu kontakt: 055/ 466 36 75, 0917 178 276.